Nekad Navalnyj manar till valbojkott

Antikorruptionskämpen Aleksej Navalnyj får inte ställa upp i det förestående presidentvalet, trots ett mycket livvaktigt kampanjarbete under det gångna året.

25 december nekades Navalnyj vid Centrala valkommissionens sammanträde att delta i valet, trots att han dagen innan hade erhållit stöd från initiativgrupper i tjugo städer. Det betyder att han inte heller får vara med i valprocessens nästa steg där varje kandidat ska samla in minst trehundratusen stödunderskrifter.

Anledningen till att han nekades är bedrägeridomen i det så kallade Kirovlesfallet.

Den ursprungliga domen från 2013 underkändes – liksom en annan liknande dom mot Navalnjyj – av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Men i en ny rättegång blev utslaget samma villkorliga fängelsestraff. Enligt rysk lag får Navalnyj efter strafftiden inte delta i politiska val under tio års tid, vilket betyder att han tidigast kan kandidera efter 2027.

Även den senaste domen överklagades i november till Europadomstolen.

Navalnyj menade i ett anförande inför Centrala valkommissionen att domen mot honom är uppenbart illegitim och att Centrala valkommissionen om den vill ändå kan registrera honom som kandidat. Han uppmanade ledamöterna att inte vara robotar utan att en enda gång i livet fatta ett riktigt beslut.

Annars skulle miljoner ryssar inte godkänna valet, menade han.

Valkommissionens ordförande Ella Pamfilova blev arg och svarade att alla kommissionens ledamöter har starka meriter, och inte förtjänar att få sin integritet ifrågasatt. Någon möjlighet att kringgå domen mot Navalnyj såg hon inte.

Navalnyj menade då att Europadomstolen konstaterat att dess beslut inte hade åtföljts av Ryssland, och att man där till och med skrivit att han borde tillåtas ställa upp i valet. Pamfilova kunde då inte längre hålla tillbaka en viss fientlighet. Hon sa att hon själv på sovjettiden under tolv år hade varit skördearbeterska och att Navalnyj nu ägnade sig åt illegal pengainsamling och fördummande av ungdomen.

Hon jämförde också Navalnyj med det liberala partiet Jablokos grundare, Grigorij Javlinskij, som hon menade är lika skarp i sin samhällskritik men framför den på ett mer civiliserat sätt. Javlinskij är en av de godkända kandidaterna i valet.

Nikolaj Bulajev, som sitter i valkommissionen för maktpartiet Enade Rysslands räkning, hänvisade till att han arbetat som lärare i trettio år. Han anklagade Navalnyj för att förleda ungdomen. Han lät också förstå att på Boris Jeltsins tid hade Ryssland en president att skämmas för men att i dag var så inte fallet.

Det regimtrogna partiet Rättvisa Rysslands tidigare ordförande Nikolaj Levitjov – som hade konkurrerat med Navalnyj i borgmästarvalet i Moskva 2013 – avstod från att delta i valkommissionens omröstning om dennes kandidatur. Detta med hänvisning till att han kunde uppfattas som jävig. Han passade dock på att anklaga Navalnyj för försök till fusk i det valet.

Den Kremltrogne journalisten Oleg Lurje nekades också att ställa upp i valet, utifrån samma formella grund – ett gammal dom som avtjänats för mindre än tio år sedan. Många uppfattade att Lurjes kandidatansökan hade kommit till just för att avslaget mot Navalnyj skulle framstå i bättre dager.

Centrala valkommissionens avslag överklagades av Navalnyj till Högsta domstolen samtidigt som han manade till bojkott av valet. Överklagan avslogs efter några dagar.

Bojkotten bör enligt Navalnyj kombineras med valövervakning för att säkerställa att myndigheterna inte kan överdriva valdeltagandet. Han utlyste också ett landsomfattande protestmöte 28 januari.

Presidentvalet är utlyst tlll 18 mars. Förutom Vladimir Putin tillåts den reaktionäre populisten Vladimir Zjirinovskij, företagarombudsmannan Boris Titov, kommunisten Pavel Grudinin samt två oppositionella – den nyss nämnde Grigorij Javlinskij och tv-journalisten Ksenija Sobtjak – att ställa upp som kandidater.

Sobtjak, som tidigare beskrivit sig som protestkandidat, hoppas genom sitt valtdeltagande lägga grunden för ett kompromissinriktat framtida parti som kan driva fram reformer inifrån systemet.