Nordiska ministerrådet stämplat som agent igen

sfsfsf
Efter 20 års närvaro ställde Nordiska ministerrådet i mars in alla aktiviteter i Ryssland.

På onsdagen infördes Nordiska ministerrådets informationskontor i Kaliningrad i det ryska justitieministeriets register över ”utländska agenter”. Det är andra gången detta drabbar organisationen.

Redan 20 januari fördes rådets kontor i Sankt Petersburg in i agentregistret. Kommentarerna från ministerrådet var då försiktiga, bland annat sa en ansvarig finländsk diplomat att ”alla förstår att vår nya status som agent är orimlig”.

I Östgruppens nyutkomna rapport om agentlagstiftningen konstateras dock att det amerikanska register som ibland uppges som förlaga till det ryska också, naturligt nog, inriktar sig just på uppenbara företrädare för utländska intressen. Vad som utmärker det ryska registret är i stället inriktningen på inhemska organisationer som – med större eller mindre utländsk uppbackning – arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Huruvida Kaliningradkontorets nya agentstatus får någon praktisk konsekvens är oklart. I mars meddelade Nordiska ministerrådet att man just på grund av agentstämpeln stänger samtliga ryska filialer. Förutom Sankt Petersburg och Kaliningrad har sådana även funnits i Murmansk, Archangelsk och Petrozavodsk.

Det ryska agentregistret innehåller nu 62 organisationer.

Källor: Ryska justitieministerietHufvudstadsbladetNorden.org