Ny Levadamätning om valet

Hur stort var egentligen fusket i det ryska parlamentsvalet förrförra helgen? En ny undersökning från det välrenommerade Levadacentret tycks landa någonstans mellan myndigheternas och Golos siffror.

Det officiella resultatet för maktpartiet Enade Ryssland var 50 procent och för det största alternativa partiet, Kommunistpartiet, 19 procent. Valövervakningsorganisationen Golos menar dock att det verkliga resultatet snarare var 30 procent för Kommunistpartiet och några procent mer för Enade Ryssland.

Levadacentret ger nu 38 procent åt Enade Ryssland och 24 procent åt Kommunistpartiet.

För de övriga partier som klarade femprocentsspärren och kom in i parlamentet ligger Levadas siffror ganska nära de officiella. Rättvisa Ryssland – Patrioter för sanningen får i undersökningen 9 procent (officiellt 7,46), populisten Zjirinovskijs ”liberaldemokratiska” parti får 7 procent (officiellt 7,55), och det nybildade partiet Nya människor får 6 procent (officiellt 5,32). Skillnaderna är inom den statistiska felmarginalen.

Till osäkerheten i undersökningen – som genomfördes 23-29 september – bidrar dock att tio procent av respondenterna inte ville tala om vad de hade röstat på. En anomali är också att valdeltagandet enligt Levadas undersökning var hela 55 procent, högre än den officiella siffran 51,72 och betydligt högre än Golos uppskattade 38 procent.

Även andra frågor har ställts till de drygt sextonhundra deltagarna i undersökningen. Bland annat uppger 3 procent att de tvingades att rösta av sin arbetsgivare. Detta var ett nytt synligt fenomen i och med att röstningen denna gång sträckte sig över tre dagar och började redan på fredagen, som var en arbetsdag. Ytterligare en procent säger sig ha blivit tvingad av de lokala myndigheterna.

Delade meningar råder om den elektroniska röstning över internet som genomfördes på en del ställen av pandemiskäl. Enade Rysslands väljare är positiva och Kommunistpartiets negativa. Inom det senare partiet anser man sig ha blivit bestulna på flera mandat genom fusk med de elektroniska rösterna i Moskva.