Ny rapport om funktionshindrades rättigheter

Idag släpper den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch en ny rapport om funktionshindrades rättigheter i Ryssland. Rapporten – Barriers Everywhere: Lack of Accessibility for People with Disabilities in Russia – dokumenterar de hinder människor med funktionshinder möter i sin vardag.

Officiellt är 13 miljoner människor i Ryssland funktionshindrade, vilket utgör så mycket som 9 % av befolkningen.

2012 ratificerade Ryssland FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ryska lagar är förhållandevis bra på att garantera de funktionshindrades rättigheter, men verkligheten speglar inte lagarna, menar Human Rights Watch.

– Den ryska regeringen har en hög profil när det gäller vissa steg i att förbättra tillgängligheten, men när det kommer till vardagslivet – som att åka till jobbet eller besöka en läkare – kämpar de funktionshindrade i svår uppförsbacke, säger Andrea Mazzarino, forskare på Human Rights Watch.

Organisationen uppmanar den ryska regeringen att handla. Också aktörer utanför Ryssland uppmanas att sätta press på den ryska regeringen att förbättra villkoren för de funktionshindrade.

Källa: Human Rights Watch