Ökänd lag mot protester kommer sannolikt skrotas

Den ökänt chauvinistiske Vladimir Zjirinovskijs parti LDPR har motionerat om att avskaffa paragraf 212.1.
Den ökänt chauvinistiske Vladimir Zjirinovskijs parti LDPR har motionerat om att avskaffa paragraf 212.1.

Det vanligen chauvinistiska ryska ”liberaldemokratiska” partiet, LDPR, motionerar i statsduman om att avskaffa paragraf 212.1, som stipulerar upp till fem års fängelse för den som upprepade gånger begår förseelser mot lagen om demonstrationer.

Paragraf 212.1 är just nu föremål för prövning i landets konstitutiondomstol. Detta efter en anmälan från aktivisten Ildar Dadin, som är den förste och hittills ende att dömas enligt lagrummet. Dadin avtjänar två och ett halvt års fängelse för upprepade fredliga protester. Hans fall har tilldragit sig internationell uppmärksamhet – särskilt efter anklagelser om tortyr i fängelset – och han har av Amnesty International erkänts som samvetsfånge.

I sin motion hänvisar LDPR uttryckligen till de negativa reaktionerna mot Dadins fängelsedom.

Kritiken mot paragraf 212.1 handlar om att den medför straffrättsligt ansvar för upprepade handlingar som i sig bara betraktas som relativt milda förseelser av det ryska rättsväsendet, och som därför faller under den administrativa och inte den straffrättsliga lagstiftningen.

Ryssland är dessutom hårt kritiserat för allmänna inskränkningar i mötesfriheten. Bland annat använder sig polisen av provokatörer för att förvandla icke-tillståndspliktiga enmansprotester till demonstrationer med flera deltagare, varpå demonstranten grips.

Inför den pågående prövningen av paragraf 212.1 hade Konstitutionsdomstolen inhämtat synpunkter från akademiskt håll och från det ryska riksåklagarämbetet. Även dessa instanser visade sig vara kritiska till lagrummet. Av allt att döma kommer det därför att avskaffas.

Källa: Mediazona