Oklart om radioaktiv explosion

Den radioaktiva explosionen utanför Severodvinsk 8 september fortsätter att väcka frågor. Lokal sjukhuspersonal vittnar om beslagtagen dokumentation och om att de inte varnades för strålningsriskerna.

Exakt vad som hände utanför Severodvinsk för två veckor sedan är oklart, men åtminstone fem personer avled vid eller efter explosionen och ytterligare tre skadades. Enligt det statliga metereologiska institutet sextondubblades strålningsnivån i staden tillfälligt. Den statliga atomenergimyndigheten Rosatom meddelade att det var dess anställa som drabbades i samband med att man testade en nukleär drivanordning för en missil.

Därefter har fyra av FN-organet CBTO:s mätstationer i Ryssland – avsedda att övervaka förbudet mot provsprängningar av kärnvapen – upphört att leverera data, i två fall dock bara tillfälligt. CTBTO:s chef Lassina Zerbo har på Twitter publicerat en video som visar att eventuella radioaktiva utsläpp från explosionen förmodligen skulle ha rört sig österut in över Ryssland och alltså i riktning mot mätstationerna.

Fredsforskaren Dmitrij Stefanovitj vid Hamburgs universitet menar i en kommentar till Radio Svoboda att hälsovådliga strålningsnivåer inte kan döljas genom att stänga av CTBTO:s mätstationer. Dessa är dock känsligare än vanliga civila instrument. Genom att identifiera radioaktiva isotoper från olyckan skulle de kunna kasta ljus över exakt vad det var som skedde, något som alltså omgärdas av hemlighetsmakeri.

Spekulationer har kretsat kring att det var drivanordningen till en missil av typen Burevestnik, ”Stormfågel”, som exploderade. Stormfågeln är en ny typ av kärnvapenmissil som ska kunna nå runt hela jorden och ta sig igenom USA:s missilförsvar.

I oberoende medier vittnar nu anonym personal vid länssjukhuset i Archangelsk, dit de skadade först fördes, om hur de undanhölls information om strålningsrisken. Inga skyddsåtgärder vidtogs och de skadade blandades med andra patienter. När personal med dosimetrar infann sig sköt mätningarna i höjden och de skyndade sig ut ur operationssalarna. Nästa dag fördes de skadade vidare till Moskva och sjukhuset sanerades sedan.

I efterhand ska säkerhetstjänsten FSB ha tvingat sjukhuspersonalen att skriva under en förbindelse om yppandeförbud och militär ska ha beslagtagit all medicinsk dokumentation. En berörd läkare som konstaterats ha cesium-137 i blodet ska också ha övertalats att han fått det i sig under en resa till Thailand, och att det kommer från olyckan i det japanska kärnkraftverket Fukushima.

För två år sedan tros ryska myndigheter ha hemlighållit ett annat radioaktivt utsläpp från företaget Majaks anläggning i södra Uralbergen, där man bearbetar använt kärnbränsle.

Källor: Radio Svoboda 12, 3Guardian