Omprövning närmar sig för Kotov

Aktivisten Konstantin Kotov som avtjänar fyra års fängelse för fredliga demonstrationer ska återigen ställas inför Moskvas stadsdomstol, som tidigare nekat hans överklagan.

Detta efter Konstitutionsdomstolens utslag i slutet av januari, där man slog fast att straffet inte var proportionellt mot gärningen. Därefter har ärendet vandrat nedåt i domstolshierarkin. Högsta domstolen har nekat att ta upp det medan en överklagandedomstol i sin tur hänvisat det till Moskvas stadsdomstol, som i höstas avslog Kotovs första överklagan. Överklagandedomstolen beslöt samtidigt att Kotov även fortsatt ska vara frihetsberövad, men nu som häktad under de närmsta två månaderna.

Åklagarmyndigheten har själv begärt att Kotovs straff ska sänkas från fyra till ett års fängelse, men anser inte att han ska frias. Man hänvisar till att hans demonstrerande har varit fredligt och inte utgjort ett hot mot någon men att han ändå brutit mot lagen, och att han varnades för att han kunde ställas till svars för detta om han fortsatte.

Kotov dömdes i september 2019 enligt den ökända paragrafpunkten 212.1, om upprepade förseelser mot demonstrationslagstiftningen. Den som begår sådana kan alltså dömas till långa fängelsestraff.

I praktiken har så skett bara en gång tidigare, med aktivisten Ildar Dadin. Även denne räddades dock efter att Konstitutionsdomstolen konstaterat att straffet inte stod i proportion till gärningen, något som medförde att han sedan helt friades i Högsta domstolen.

Under tiden i fängelset hann Dadin dock väcka internationell uppmärksamhet genom uppgifter om övergrepp från fängelseledningens sida. Detta ledde i sin tur till att fängelsechefen och dennes underchef senare själva fängslades.

I sin bedömning av Kotovfallet hänvisade Konstitutionsdomstolen till Dadinfallet och till sitt eget utlåtande om detta.

Bedömningen gjordes bara någon dag efter att president Putin sagt att lagligheten i domen mot Kotov skulle undersökas.

Kotov har hittills hunnit tillbringa tre månader i fängelse, efter att det första överklagandet nekades.

Källa: Meduza