”Oönskade” aktivister inför rätta

Åklagare i Tjuvasjien menar att två företrädare för rörelsen Öppna Ryssland bryter mot förbudet mot ”oönskade” organisationer.

Det är rörelsens regionale samordnare Dmitrij Semjonov och aktivisten Jurij Sidorov som anklagas för att bryta mot förbudet att verka för ”oönskade” utländska organisationer. De riskerar i detta läge endast böter men kan i förlängningen – om de trots bötesdom fortsätter att verka för en ”oönskad” organisation – åtalas och dömas till fängelse.

Öppna Ryssland startades av exiloligarken och den före detta fången Michail Chodorkovskij. Målet är att lägga den politiska grunden för ett framtida demokratiskt Ryssland. Dess kontor och medarbetare har utsatts för polisrazzior och förhör, formellt kopplade till den omtalade Yukosaffären 2003 då Chodorkovskij fängslades. Nyligen gästade en av rörelsens företrädare Östgruppens Rysslandsdagar i Stockholm.

Sedan i våras är Öppna Rysslands utlandsbaserade organisationer stämplade som ”oönskade” vilket betyder att de inte får verka i Ryssland. Riksåklagarmyndigheten motiverade sitt beslut med att de ifrågasätter och undergräver förtroendet för ryska val och därför utgör ett hot mot landet.

Den ryska delen av Öppna Ryssland saknar dock juridisk status vilket i någon mån kan skydda den mot förbudet. När rörelsens aktivister i Kaliningrad tidigare i höst ställdes inför samma anklagelse som Semjonov och Sidorov friades de i domstol. Åklagaren har dock i efterhand återupptagit ärendet.

Jurij Sidorov är även engagerad i Ksenija Sobtjaks kandidatur i det förestående presidentvalet. Dmitrij Semjonov har å sin sida tidigare bötfällts för delning av ”extremistiska” material i sociala medier. Materialet bestod av ett foto av den reaktionäre politikern Vitalij Milonov – alltså en av Semjonovs meningsmotståndare – i en t-tröja med texten ”Ryskortodoxi eller döden”.

Liknande absurda extremismdomar har varit vanligt förekommande i Ryssland på senare år. Semjonovs fall ska nu tas upp i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Källa: 7×7