Östgruppen vill ha Magnitskijlag

Inför en svensk Magnitskijlag, anser Östgruppen. Frågan diskuteras vid ett seminarium under Rysslandsdagarna 6-8 november.

Svenska regeringar stöter ofta på problem när de ska förverkliga sitt uttalade engagemang för mänskliga rättigheter, inte minst i frågor som rör internationella sanktioner. Östgruppen anser att en svensk Magnitskijlag skulle göra det lättare för Sverige att agera mer aktivt för att främja mänskliga rättigheter.

– En svensk Magnitskijlag skulle undanröja flera av de hinder som idag försvårar ett effektivt arbete mot människorättsbrott, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Magnitskijlagen är uppkallad efter den ryske juristen Sergej Magnitskij som 2009 torterades till döds i rysk fångenskap efter att ha avslöjat ekonomisk brottslighet bland statsfunktionärer. Lagen antogs först i USA, för att sedan få liknande efterföljare i Kanada, Storbritannien, Estland, Lettland och Litauen.

I huvudsak går den ut på att personer som gjort sig skyldiga till allvarliga människorättsbrott eller storskalig korruption nekas inresevisum till – och får sina eventuella ekonomiska tillgångar frysta i – det aktuella landet.

– Lagen används direkt mot dem som bär ansvar för brott och är därför mer pricksäker än breda ekonomiska sanktioner som ofta drabbar utomstående människor och därmed lätt blir ett trubbigt och missriktat instrument, säger Martin Uggla.

– En annan fördel är att Magnitskijlagen flyttar konkreta sanktionsbeslut till nationell nivå. På så sätt kan Sverige självständigt förverkliga sin ambitiösa politik på människorättsområdet, utan att blockeras av exempelvis EU:s konsensusregler eller vetorätten i FN.

Seminariet om Magnitskijlagen kommer att hållas den 7 november kl. 15.00-16.30 på Medelhavsmuseet i Stockholm, inom ramen för Östgruppens Rysslandsdagar. Medverkar i diskussionen gör journalisten Olesia Sjmagun från den ryska oberoende tidningen Novaja Gazeta, den socialdemokratiske riksdagsledamoten Pyry Niemi och Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Rysslandsdagarnas program finns här.