Pandemin slår hårt mot regioner

Det är inte Moskva som nu drabbas hårdast av pandemins andra våg, utan i stället de ryska regionerna. Det senaste dygnet har 346 nya dödsfall registrerats vilket är den högsta siffran hittills.

Under vårens första pandemivåg noterades den högsta dödssiffran 29 maj och var då betydligt lägre, 232 avlidna.

Siffrorna kommer från regeringens operativa stab och inkluderar bara bekräftade fall där covid-19 bedömts vara huvudsaklig dödsorsak. Räknar man in troliga men obekräftade covid-fall, samt fall där viruset förvärrat andra sjukdomsförlopp, alternativt saknat betydelse för dessa, blir siffran två-tre gånger högre. Sådan statistik förs också av den ryska statistikmyndigheten Roskomstat.

Den operativa stabens totala dödssiffra är än så länge 26935. Tar man hänsyn till de skilda sätten att räkna tycks Rysslands totala dödlighet i förhållande till befolkningsstorleken fortfarande vara något lägre än Sveriges – men utvecklingen ser betydligt mer hotfull ut.

Antalet dagliga konstaterade smittofall har mer än fördubblats under oktober och är nu mer än sextontusen. De högsta enskilda siffrorna redovisas för Moskva med 3670 fall, Sankt Petersburg med 727 fall, och Moskvalänet (där staden inte ingår) med 505 fall.

Från huvudstaden rapporteras också en utbredd pandemitrötthet, med fulla barer och restauranger samt utebliven social distansering och maskbärande. Arbetsgivarna har heller inte lyckats eller velat efterleva en förhållningsorder om att låta minst 30 procent av de anställda arbeta hemifrån.

Tidigare farhågor om att stadens sjukhusplatser inte skulle räcka till har dock än så länge inte besannats. I stället rapporteras kritiska situationer från flera av landets mer perifera regioner, dit smittan nu har nått i stor skala.

Från Barnaul i Altajregionen spreds nyligen en video av liksäckar som hopas i en sjukhuskällare medan obducenter inte hinner kropparna. Myndigheterna varnar själva för att regionen närmar sig ett ”italienskt scenario”. Även i Novosibirsk uppges sjukhusplatserna vara på väg att ta slut.

Det buddistiska och fattiga Kalmuckien har störst konstaterad smittspridning i förhållande till befolkningen, och tvingas nu neka sjukhusinläggning för patienter som ännu inte är kritiskt sjuka. Personal vid flera sjukhus i Kurganregionen i Uralbergen begär i ett brev till Vladimir Putin att han ska sända militärläkare, ”annars kommer folk att börja dö på gatorna”.

Det finns också en fortsatt oro över brist på skyddsutrustning och uppsägningar bland sjukhuspersonal verkar alltjämt förekomma.