Paragraf 212.1 mildras och dom mot Dadin omprövas

"Putin är folkets fiende." Ildar Dadin sitter i fängelse för sina politiska protester.
”Putin är folkets fiende.” Ildar Dadin sitter i fängelse för sina politiska protester.

Konstitutionsdomstolen beslöt att den politiske fången Ildar Dadins fall ska omprövas. Men paragraf 212.1 får vara kvar, om än i mildrad form.

Utslaget kom i slutet av förra veckan. Domstolen fann att paragraf 212.1 – som möjliggör upp till femåriga fängelsestraff för den som upprepade gånger bryter mot demonstrationsreglerna – inte strider mot konstitutionen.

Hoppet om att paragrafen helt skulle avskaffas infriades alltså inte.

Domstolen beslöt dock att domen mot Ildar Dadin, som för en serie fredliga protester avtjänar två och ett halvt års fängelse – och som i fångenskapen utsatts för tortyr – ska omprövas. Enligt konstitutionsdomstolen måste paragraf 212.1 tillämpas och förtydligas så att straffen blir mer proportionella gentemot handlingen. Det är först om den regelstridiga protesten ”förlorar sin fredliga karaktär” och om den ”åsamkar konstitutionella skyddsvärden betydande skada” som frihetsstraff enligt domstolen får komma i fråga. Dessutom måste det först bevisas att den anklagade verkligen hade uppsåt att bryta mot ordningen.

Efter den omfattande uppmärksamheten kring fallet Dadin – det första där någon dömts enligt paragrafen – och efter att även riksåklagarmyndigheten hade tagit avstånd från paragrafens tillämpning, var det väntat att den ryska staten på något sätt skulle backa. Ultrachauvinisten Vladimir Zjirinovskijs ”liberaldemokratiska” parti, känt som Kremltroget, har därutöver motionerat i statsduman om att paragrafen ska avskaffas.

Ildar Dadin är av Amnesty International erkänd som samvetsfånge.

Källa: Rosbalt