Politiske fången Dadin rentvådd och på fri fot

Ildar Dadin med Anastasija Zotova efter frigivandet.

I går släpptes Ildar Dadin, av Amnesty International erkänd som samvetsfånge, ut ur fängelse nummer 5 i Altajregionen.

Som Fokus Ryssland tidigare meddelat beslöt Rysslands konstitutionsdomstol för två och en halv vecka sedan att domen mot Dadin skulle ses över. Detta gjordes därefter av Högsta domstolen och 22 februari beslöt denna att häva domen och lägga ned åtalet.

Riksåklagarmyndigheten hade yrkat på just detta. Myndigheten hade även inför konstitutionsdomstolen ställt sig kritisk till paragraf 212.1, enligt vilken Dadin hade dömts till fängelse. Paragrafen stipulerar fleråriga fängelsestraff för den som upprepade gånger begår mindre förseelser mot demonstrationslagen. Dadin hade i praktiken dömts till två och ett halvt års fängelse för en serie helt fredliga protester. Han är än så länge den ende som dömts enligt paragrafen.

Efter att HD-beslutet formellt meddelats fängelset i Altaj fick Dadin alltså lämna detta på söndagsmorgonen. Han möttes av bland andra sin hustru Anastasija Zotova som inför frigivandet hade uttryckt förhoppningar om att paret skulle fly utomlands för att undgår ytterligare förföljelse. Ildar Dadin sa dock att han tänkte stanna och fortsätta sin aktivism mot ”banditer och presidentens hantlangare”.

Vad som ska hända med paragraf 212.1 är oklart. Konstitutionsdomstolen menade i sitt beslut för två och en halv vecka sedan att paragrafen behövde kompletteras och tillämpas på ett mer proportionerligt sätt, men ville inte medge att den stod i strid med konstitutionen. I dag meddelas dock att Rysslands officiella ombudsman för mänskliga rättigheter, Tatjana Moskalkova, anser att paragrafen bör avskaffas. Tidigare har den vanligen chauvinistiske Vladimir Zjirinovskijs parti presenterat ett sådant förslag i statsduman.

Källor: Interfax, Mediazona, Meduza