Putin mildrar extremistjakt

Ryska domstolars kritiserade hetsjakt på verkliga och inbillade extremister kan snart mildras. Nyligen utfärdade landets Högsta domstol nya instruktioner och även president Putin har initierat lagändringar.

Sedan 2011 har antalet domar för extremismbrott fyrdubblats i Ryssland. Utvecklingen har länge kritiserats av människorättsförsvarare. De har kunnat hänvisa till uppenbart omotiverade fängslanden och även till mindre hårda bötes- och arreststraff på ofta bisarra grunder. Särskilt uppmärksammade är de fall där människor straffas för att de delat ett inlägg i sociala medier.

För två år sedan utfärdade Högsta domstolen en instruktion till landets domstolar som gick ut på att de måste väga in omständigheterna i sin helhet när de fattar beslut i extremismmål. Den instruktionen tycks dock inte ha haft något större effekt.

20 september i år utfärdade så Högsta domstolen ännu en instruktion. Denna ställer upp tydligare kriterier för vad som utgör ett extremismbrott på internet. Domstolarna måste nu bedöma avsikten i handlingen och hur samhällsfarlig den egentligen är, Detta benas ut i form, innehåll, kontext, författarens person, dennes kommentarer, huruvida det är ett eget inlägg eller en delning, hur hela dennes internetsida ser ut, samt huruvida han eller hon har försökt nå en större publik.

Tidigare fällande domar som inte motsvarar de nya kriterierna ska kunna omprövas.

Bland människorättsförsvarare har reaktionerna varit blandade. Tankesmedjan Sova, som specialiserar sig på extremism, trodde att den nya instruktionen kan ge en halvering av antalet domar. Advokatnätverket Agoras ordförande Pavel Tjikov menade att instruktionen inte är tydlig nog för att vägleda de polisutredare som arbetar med extremism och som initierar fallen. Når de sedan domstol så kan man  i Ryssland nästan aldrig hoppas på en friande dom.

Advokaten Sergej Jegorov menade också att det enda som kan kyla ned rättsväsendet är att de mest befängda domarna ogiltigförklaras, att de dömda släpps, och att åklagarna i fallen offentligen tvingas be om ursäkt.

Parallellt har dock även president Vladimir Putin nu initierat lagändringar. De går ut på att extremismyttringar av mindre allvarligt slag inte ska betraktas som brott, om inte personen i fråga under det senaste året redan har fällts för en liknande förseelse enligt den administrativa lagstiftningen (som kan ge böter eller kortare arreststraff).

Det betyder att engångshändelser av mindre allvarligt slag inte kommer att betraktas som brott. Förslaget överlämnades till parlamentet, duman, i dag.

Redan i juni yttrade sig Putin för en mildring av extremismlagstiftningen. Duman lyckades dock inte själv enas om detta, utan avslog i september ett förslag om att helt avkriminalisera internetdelningar.

Källa: Kommersant 1, 2