Putin mördare enligt Biden

Ryssland försökte influera det senaste amerikanska presidentvalet, genom ryktesspridningen om Joe Biden och hans sons affärer i Ukraina, enligt en färsk amerikansk underrättelserapport. Landet har nu ytterligare sanktioner att vänta för detta.

I en tv-intervju uppger nu Joe Biden att han i ett telefonsamtal med Vladimir Putin i januari varnade honom för konsekvenserna om farhågorna bekräftades. ”Var beredd”, ska han ha sagt till sin ryske kollega. I intervjun säger han också att Putin kommer att ”få betala”.

Biden uppger i intervjun även att han 2011 då han var vicepresident och Putin premiärminister – i ett samtal på tu man hand i Moskva – ska ha kommenterat George W Bushs berömda uttalande från 2001. Då sa Bush att han hade sett Putin i ögonen och då skönjat hans ”själ”.

”Jag ser dig i ögonen”, ska Biden å sin sida ha sagt till Putin 2011, ”och jag tror inte du har någon själ.” Putin ska då, enligt Biden, ha svarat: ”Vi förstår varandra.”

I intervjun frågar reportern också Biden om han tror att Putin är en mördare, ”a killer”.

”Det gör jag”, svarar Biden.

Det ryska utrikesministeriet har reagerat med att kalla hem sin Washingtonambassadör för konsultationer. Senast Ryssland gjorde detta var då USA bombade Irak 1998. Putin har också avgett en kommentar som går ut på att ”den som sa det han var det”, och samtidigt önskat sin amerikanska kollega god hälsa.

Det diplomatiska intermezzot äger rum samtidigt som USA även, i nästa vecka, skärper exportrestriktioner mot Ryssland. Detta på grund av användandet av förbjudna kemvapen i giftmordsförsöket på Aleksej Navalnyj i augusti.