Absurd räd mot Memorial i Perm

Memorials organisation i Perm utsattes i torsdags för en husrannsakan. Formellt anklagas de för illegal skogsavverkning – men ordföranden ser det som en tydlig skrämselaktion.

I räden mot kontoret deltog sju personer, däribland från säkerhetstjänsten FSB och från polisen. Såvitt den regionale Memorialordföranden Robert Latypov förstod var de senare från polisens avdelning mot extremism. Även en vanlig utredare deltog, men enligt Latypovs intryck mest för syns skull.

Den officiella brottsmisstanken gäller illegal avverkning av skog till ett värde av åttiotvåtusen rubel – drygt tolvtusen kronor.  Avverkningen ska ha skett då Memorial i augusti ordnade en expedition till Kudymkar, tjugo mils resa från Perm, och till den övergivna byn Galjasjor.

Till Galjasjor förvisades under Stalintiden politiskt dömda litauer och polacker. Syftet med Memorials expedition var att iordningsställa deras kyrkogård. Enligt Latypov högg man dock inte ned några träd, utan röjde bara undan gammalt ris och klippte gräs.

Redan innan torsdagens räd hade Naturresursministeriet straffat organisationen med dryga böter – tvåhundratusen rubel, trettiotusen kronor – för ”egenmäktigt förfarande med skogsfastighet”. Latypov straffades också i egenskap av ordförande med femtiotusen rubel i böter. Även litauiska frivilliga som hade deltagit i expeditionen bötfälldes.

Vid sidan av det påstådda egenmäktiga förfarandet – som är en administrativ förseelse – har myndigheterna alltså startat en brottsutredning om illegal avverkning.

Torsdagens räd följde efter ett minnesmöte om politisk repression där även myndighetsrepresentanter deltog. Latypov spekulerar i att han där kan ha överträtt en osynlig gräns – genom att tala om FSB:s roll i avverkningsanklagelserna – och på så vis själv ha utlöst följande dags räd. Han har svårt att se på vilket sätt de datorer som beslagtogs skulle kunna utgöra bevis för att man huggit ned träd i Galjasjor.

Parallellt med räden utfördes en husrannsakan också hemma hos Robert Latypov. Även i den deltog säkerhetstjänsten FSB.

Källor: Memorial, Novaja Gazeta