Agentböter för Radio Svoboda

Medieföretaget Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL – i Ryssland mest känt som Radio Svoboda – har dömts att böta 100000 rubel (ca 15000 kronor). Detta för att man inte uppfyllt redovisningskraven på ”utländska agenter”.

Lagstiftning om registrering av ”utländska agenter” existerar i Ryssland sedan 2012 men var fram till i höstas inriktad mot enskilda organisationer – inte minst människorättsorganisationer – som erhåller utländskt bistånd och som i bred mening ägnar sig åt politisk verksamhet. Lagstiftningen har ibland rättfärdigats med att även USA har en liknande lag, Foreign Agents Registration Act (FARA), avsedd att registrera utländsk lobbying.

Efter att den ryska utlandskanalen RT (tidigare Russia Today) i spåren av rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016 tvingats registrera sig enligt FARA, beslöt Ryssland förra hösten att låta sin egen agentlagstiftning också omfatta utländska medier.

Ett antal medieprojekt med amerikansk statlig finansiering stämplades då som agenter. Det rör sig om Radio Free Europe/Radio Liberty och dess olika sajter riktade till olika delar i Ryssland och till Krim, samt Voice of America och deras gemensamma tv-projekt Nastojasjtjeje Vremya (Current Time). Nu har så RFE/RL dömts att böta 100000 rubel för att inte ha uppfyllt de krav på redovisning av finanser och verksamhet som lagstiftningen ställer på ”agenterna”.

Från RFE/RL:s sida hävdar man att man inte lyckats få något svar på hur redovisningen ska se ut och därför inte kunnat inkomma med någon sådan. Företaget beklagar också vad man upplever som andra avsiktliga hinder för verksamheten och nämner den villkorliga fängelsedomen för ”separatism” mot sin korrespondent Nikolaj Semena på Krim, frilansmedarbetaren Stanislav Asejevs årslånga fångenskap hos separatisterna i östra Ukraina, och ett överfall mot korrespondenter i Krasnodar förra sommaren.

Man konstaterar också att juridiska medel använts tidigare. I början av 00-talet anklagades regionala ryska radiostationer som vidaresände Radio Svobodas program för att bryta mot regler för brandsäkerhet och bokföring. Det fick till följd att omkring 35 radiostationer bröt samarbetet och att RFE/RL inte längre har tillgång till den ryska radioetern. Företaget ställer detta i kontrast till ryska RT som ”dygnet runt” kan sända sina program i det amerikanska kabelnätet.

Man befarar nu också att bötesdomen kommer att följas av straffrättsliga åtgärder mot företagets medarbetare i Ryssland.

Källa: Radio Svoboda