Jabloko håller ställningen lokalt

I skuggan av ännu ett nederlag på riksnivå fick Jabloko – Rysslands äldsta och mest etablerade liberala oppositionsparti – viss framgång på lägre nivåer i helgens val. Det rapporterar partiet på sin hemsida.

Det socialliberala oppositionspartiet Jabloko fick officiellt bara 1,3 procent av rösterna i det ryska parlamentsvalet. En av dess tidigare partiledare – Sergej Mitrochin – förlorade med knappt marginal sin enmansvalkrets. Det innebär att partiet liksom tidigare kommer att sakna representation i statsduman.

Men samtidigt med parlamentsvalet ägde även regionala och lokala val rum på flera platser. Där Jabloko tidigare etablerat en representation i församlingarna lyckades man behålla eller till och med utöka denna.

Omkring tio procent av rösterna fick man i valen till regionfullmäktige i Karelen och stadsfullmäktige i dess huvudort Petrozavodsk, samt i valet till stadsfullmäktige i Sankt Petersburg. Sex procent fick man i regionvalet i Pskovlänet. Fyllnadsval till stadsfullmäktige i Moskva innebar att Jabloko kunde lägga ytterligare en ledamot till sina tidigare fyra där.

Bland de politiker som därmed får företräda partiet märks just Sergej Mitrochin i Moskva, den andra tidigare partiledaren Emilija Slabunova i Karelen, samt i Sankt Petersburg den officiella ombudsmannen för mänskliga rättigheter Aleksander Sjisjlov och den uppmärksammade Boris Visjnevskij mot vilken två ”dubbelgångare” användes i den enmansvalkrets där han ställde upp. Partiets femte ledamot i Moskvas stadsfullmäktige, Vladimir Ryzjkov, är professor vid stadens ansedda ekonomiuniversitet.

”Jabloko anser att valen 17-19 september 2021 genomfördes med tidigare aldrig skådat antal överträdelser”, skriver partiet på sin hemsida, ”vilket allvarligt förvanskade partiets resultat. Men till och med under dessa förhållanden kunde partiet få in sina företrädare i de valda församlingarna. Ett stort antal kandidater från partiet kom på andra plats i sina valkretsar, vilket lägger en god grund för framtiden.”