Ryssar tveksamma till vaccinering

De flesta i Ryssland är inte redo att vaccinera sig mot coronaviruset med Sputnik V. Det visar en den senaste undersökningen från den oberoende och välrenommerade opininionsmätaren Levadacentret.

Undersökningen är gjord samtidigt som den ryska massvaccinationen inletts nu i december. Trots detta svarar 58 procent att de inte är redo att vaccinera sig.

Motståndet tycks i huvudsak bero på att vaccinet är just oprövat. 30 procent av de som inte är redo att ta det anger som förklaring att man först vill invänta alla experimentresultat och 29 procent säger att de är rädda för biverkningar.

12 procent uppger att de har kontraindikationer, alltså av någon anledning inte tål att vaccineras. Bara 12 procent hänvisar till att det skulle vara meningslöst att vaccinera sig mot coronaviruset och 10 procent att de överhuvudtaget är emot vaccinering som sådan.

Inställningen till coronavaccinationen mättes även i augusti och oktober då den ännu låg i framtiden. Svaren har varit i stort sett oförändrat negativa: då uppgav 54 respektive 59 procent att de inte var redo att vaccinera sig. Andelen som svarar ja, allså att de är redo att vaccinera sig, har vid de tre mättillfällena också varit i stort sett oförändrad: 38, 36 respektive 38 procent.

Skepsisen till det ryska vaccinprogrammet är enligt undersökningen större bland dem som är yngre, de som inte gillar Putin, och de som får sin information från internet snarare än genom tv. Bland de som är redo att vaccinera sig gäller det motsatta.

Undersökningen visar också att andelen som är befarar att de själva kommer att smittas har varit omkring 50-60 procent sedan i våras, medan omkring 35-50 procent svarat att de inte oroar sig över det. Kvinnor befarar det i betydligt högre utsträckning, 64 procent, än män, 47 procent.

I våras visade en undersökning gjord av forskare vid Moskvas ekonomiska universitet att ganska många, 23 procent, inte trodde på virusets existens. Om detta säger Levadacentret ingenting. Men universitetsforskarna kopplade också tvivlet på virusets existens till den dåvarande samhällsnedstängningen och menade att det var just de värst drabbade av denna nedstängning som tvivlade.