Ryssland återvänder till församlingen

Europarådets parlamentariska församling röstade sent i går för att återge den ryska delegationen dess rösträtt. Ryssland bekräftar att man nu återvänder till församlingen.

Rysslands delegation i Europarådets parlamentariska församling fråntogs sin rösträtt 2014, efter annekteringen av Krim och aggressionen i Östra Ukraina. 2016 meddelade landet att man inte längre tänkte delta i församlingens arbete och 2017 slutade man betala medlemsavgiften i Europarådet, vilket medfört att man nu är skyldig detta 75 miljoner euro.

För snart ett år sedan lät utrikesminister Sergej Lavrov också förstå att man helt kunde komma att gå ur Europarådet.

Denna möjlighet skrämde ryska människorättsförsvarare, som ser överklaganden av ryska domslut till Europadomstolen för mänskliga rättigheter – en av rådets institutioner – som ett av sina viktigaste instrument. Ryssland har visserligen lagstiftat om att kunna strunta i internationella domslut men än så länge följer man ändå Europadomstolens utslag.

Förra hösten försökte rådet lösa upp knuten genom att återge Ryssland en del av rösträtten, den som gällde utnämningar. Den eftergiften var dock inte nog för att få landet att återvända till församlingen.

17 maj ställde sig medlemsländernas regeringschefer bakom en lösning som innebar att inget land överhuvudtaget taget ska kunna berövas sin rösträtt i församlingen. Samtidigt ska en ny mekanism för sanktioner utarbetas. Ukraina, Georgien och de tre baltiska länderna motsatte sig dock idén.

I början av juni ställde sig dock parlamentariska församlingens regelkommitté bakom denna lösning. Regelkommittén hade varit drivande även i den tidigare eftergiften i höstas.

Och i går antogs förslaget, sent på kvällen, efter nio timmars debatt. Röstsiffrorna blev 118 ledamöter för och 62 emot, medan tio ledamöter avstod från att rösta.

Ryssland meddelar i dag att man anmält att man återigen vill delta i församlingens arbete. Det viktiga valet till generalsekreterare för hela Europarådet är planerat att äga rum redan i morgon.

Från ukrainskt håll möts beslutet av skarp kritik. Landets premiärminister Volodomy Grojsman kallar det för ”aggressorns revansch”. Ordföranden i det ukrainska parlamentets, radans, utskott för europeisk integration säger också man nu inte tänker delta i sommarens session eftersom man inte vill sitta i samma sal som den ryska delegationen.

Källa: Radio Svoboda