Ryssland ute ur Europarådet

Från och med i dag är Ryssland inte längre anslutet till Europarådet och dess människorättsdomstol. Detta öppnar också för ett återinförande av dödsstraffet.

I slutet av februari fryste Europarådet medlemskapet för Ryssland, som en reaktion på invasionen av Ukraina. Därefter meddelade Ryssland att man inte kommer att delta i rådets arbete och i går meddelade man att man lämnar organisationen. Den ordinarie ordningen för frivillig uppsägning skulle ha inneburit att denna trädde i kraft först vid kommande årsskifte. Europarådets ministerråd beslöt dock att medlemskapet skulle upphöra redan i dag, 16 mars. Detta efter att även Europarådets parlamentariska församling rekommenderat ministerrådet att utesluta Ryssland.

I och med detta är Ryssland inte längre anslutet till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och till Europadomstolen för desamma. Det går dock fortsatt att anmäla ryska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna om dessa ägt rum innan dagens datum.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har varit en viktig instans för den ryska människorättsrörelsen, som varit flitig i att överklaga ryska domslut dit. Ryssland har åtminstone delvis efterlevt Europadomstolens beslut, såtillvida att man betalat ut kompensation till de som får rätt där. Mindre villig har man varit att häva de ryska domar som underkänts av domstolen.

Ryssland är det första landet som träder ut ur Europarådet. Landet gick med där 1996, och har som ett av medlemsvillkoren upprätthållit ett moratorium för användande av dödsstraff. Dödsstraffet finns dock fortfarande kvar i rysk lagstiftning och kan alltså nu komma att återinföras.

Efter annekteringen av Krim och konflikten i östra Ukraina var Ryssland 2014-2019 avstängt från Europarådets parlamentariska församling. Till slut återvände man dock, efter visad kompromissvilja från rådets sida. Denna gång är brytningen av allt att döma mer slutgiltig.