Samhällstjänst för ”oönskad”

Det första straffrättsliga domslutet mot en ”oönskad” föll i dag i Jekaterinburg. Påföljden för Maksim Vernikov – som varit engagerad i rörelsen Öppna Ryssland – blev trehundra timmars samhällstjänst.

Vernikov har tidigare dömts till dubbla bötesstraff för att ha varit med och organiserat en konferens inom Öppna Ryssland och dessutom spridit information om den i sociala medier. Därefter har han fortsatt att engagera sig i rörelsen, vilket öppnade för åtal.

Lagen om ”oönskade” organisationer inebär att den som samarbetar med sådana först kan dömas för administrativa förseelser och därefter straffrättsligt för brott, med upp till sex års fängelse i straffskalan.

Lagen infördes 2015, och ska vara riktad mot utländska organisationer som hotar Rysslands säkerhet. I praktiken drabbas framförallt amerikanska biståndsorganisationer med demokratisering på agendan. Öppna Ryssland, som drivs av exiloligarken Michail Chodorkovskij och som är baserad i Storbritannien, har dock drabbats av särskild aktiv förföljelse – eller rättare sagt den rörelse inne i Ryssland som bär samma namn. Aktivisterna inom denna försöker utan större framgång hävda att de inte har någon formell relation till den utländska organisationen. Det är också  inom denna rörelse som Maksim Vernikov varit samordnare och redaktör för en nyhetssajt om Uralregionen.

Den första brottsutredningen enligt lagen om ”oönskade” riktades dock mot en annan ledande Öppna Ryssland-aktivist, Anastasija Sjevtjenko i Rostov-vid-Don. Hon greps och sattes sedan i husarrest i januari förra året, efter att i rörelsens regi ha deltagit i debatter och ordnat ett seminarium för politiska kandidater.

Utredningen mot Sjevtjenko blev klar i november men rättegången har ännu inte hållits. På senare tid har villkoren för husarresten mildrats något. I december tilläts hon telefonsamtal med sin mor och sedan i januari får hon gå ut och ringa och prata med alla utom de som är vittnen i hennes brottsfall.

Källa: Radio Svoboda 1, 2