Schaman i nytt vandringsförsök i mars

Den jakutska schamanen Aleksandr Gabysjev tänker påbörja en ny vandring för att driva bort Putin i mars, ett år efter det första försöket. Han utreds dock fortfarande för uppvigling.

Det var i mars förra året som Gabysjev påbörjade en vandring mot Moskva som han beräknade skulle ta två år i anspråk. Under sommaren väckte hans initiativ stor uppmärksamhet på internet och i regimkritiska medier. Gabysjev förklarade att han tänkte gå till fots hela vägen till Moskva för att driva bort Putin.

Den ryske presidenten, förklarade Gabysjev, var en demon och son till utomjordiska drakar i forntidens Mesopotamien.

Schamanen som länge hade vandrat utan annat sällskap än en hund, och som dragit sin lägerutrustning på en kärra, söktes upp av allt fler nyfikna och sympatisörer. En tjugotal personer slog följe med honom och ensamvandringen förvandlades till en gruppaktivitet med enkla politiska förtecken. Dess övernaturliga dimensioner hamnade också i skuggan av det växande opinsionsstödet för hans syfte att bli av med Putin och förändra Ryssland i frihetlig riktning.

I september, efter trehundra mils vandring, greps dock Gabysjev vid gränsen mellan Burjatien och Irkutsklänet och skickades hem till Jakutsk. Där fick han genomgå en rättspsykiatrisk undersökning som fann honom otillräknelig. Han följeslagare fortsatte färden i ytterligare några dagar men avbröt den sedan, enligt uppgift efter att själva ha hotats med brottsanklagelser och på direkt order från Gabysjev.

Mot Gabysjev pågår fortfarande en brottsutredning om uppvigling. Trots ett åttio sidor långt expertutlåtande kring hans göranden och låtanden tycks myndigheterna ha svårt att formulera en konkret anklagelse, men han är alltjäm formellt misstänkt. Inledningsvis belades han med kommunarrest, vilken enlig hans advokat löpte ut redan i oktober utan att förnyas.

Ett nytt försök att börja om vandringen i december avbröts dock genom att Gabysjev återigen greps och fördes tillbaka till utredaren. Han har i samband med det fått skriva under en förbindelse om att inställa sig hos utredaren när denne kallar.

I ett videomeddelande gör nu Gabysjev klart att han under alla förhållanden tänker påbörja en ny vandring i mars, oavsett vad rättsväsendet har att säga om detta.

– Jag underkastar mig bara Guds lag, säger Gabysjev i videon. Han har sagt i mars, så det blir i mars.

Källa: Radio Svoboda 1, 2