Schaman vill vidare mot Moskva

Schamanen Aleksandr Gabysjev tänker återuppta sin avbrutna färd mot Moskva där han ska fördriva Putin. Men tills vidare får han inte lämna Jakutsk.

Oavsett utgången av en rättsprocess mot honom är Gabysjevs plan att fortsätta vandringen mot Moskva och komma fram 2021, förklarar han i en videointervju.

Putin uppmanar han att avgå frivilligt. Inte ett hår kommer att krökas på hans huvud, lovar Gabysjev. I stället kommer den ryske presidenten att få sin dom i himlen och vilken denna blir vet ingen.

Som iöst.nu rapporterade 19 september greps Gabysjev då vid gränsen mellan Burjatien och Irkutsklänet, efter att under ett halvårs tid ha tillryggalagt trehundra mil till fots. Hans mål – som rönt stor uppmärksamhet i och utanför Ryssland – är att gå hela vägen till Moskva där han ska fördriva president Vladimir Putin som han hävdar är en demon.

Gabysjevs initiativ har väckt stor sympati, även om det sannolikt är få ryssar som tar dess övernaturliga dimensioner på allvar. Andra organiserade schamaner har dock tagit avstånd från honom och manade myndigheterna att ingripa. På en direkt fråga i videointervjun om han betraktar dessa kollegor som riktiga schamaner svarar att de självklart är det, men att de valt att vara lojala med regimen.

Han förlåter också alla som går regimens ärenden, vilket han menar bottnar i rädsla.

Dagen efter gripandet fördes Gabysjev hem till Jakutsk där han startade sin vandring. Han underkastades senare en rättspsykiatrisk undersökning som förklarade honom otillräknelig. I intervjun ifrågasätter inte Gabysjev läkarnas professionalism men konstaterar att ”även de är utsatta för påtryckningar från den här demonen i skepnad av FSB”, alltså den ryska säkerhetstjänsten.

Gabysjev misstänks formellt för extremistisk agitation och är under utredningen belagd med kommunarrest.

Den skara som hade slagit följe med honom under färden fortsatte efter gripandet på egen hand i fem dagar. Efter hot om att även de skulle gripas ska de dock ha beordrats av Gabysjev att upphöra med färden. Han uppger i intervjun att de kommer att följa honom när färden fortsätter.

Skaran har misstänkliggjorts i media och Jakutiens guvernör Ajsen Nikolajev har sagt att de består av tvivelaktiga personer som utnyttjar Gabysjev. Denne säger i intervjun att guvernören också är välkommen att ansluta sig så som ”den första icke-tvivelaktige” följeslagaren.

Källa: Radio Svoboda 1, 2