Seminarietips: Vad händer i Ukraina och Ryssland i Ukrainakrisens spår

På onsdag och torsdag anordnar Östgruppen två seminarier, dels om den senaste tidens utveckling i Ukraina och dels om människorättssituationen i Ryssland efter OS i Sotji, annekteringen av Krim och krisen i Ukraina.

 

VAD HÄNDER I UKRAINA?

Var: Sensus, Medborgarplatsen 4, rum 401, Stockholm
När: Onsdagen den 14 maj 2014, kl. 09.00-10.30

Hur: Frukostseminarium där kaffe, te och smörgås serveras från kl. 08.30. Seminariet tolkas från ryska till svenska. Fritt inträde.

Föranmäl dig gärna till anmalan @ ostgruppen.se senast den 12 maj, så vi vet hur många personer vi ska förbereda frukost åt.

Möt den ryske människorättsförsvararen Andrej Jurov som ger sin syn på den senaste tidens utveckling i Ukraina. Han redogör också för relationen mellan Ryssland och Ukraina och ger en färsk bild av människorättsläget i Ukraina. Vad anser det oberoende ryska civila samhället om utvecklingen i Ukraina? Hur ser det civila samhället på den officiella ryska politiken?

Andrej Jurov har varit aktiv inom det ryska civila samhället sedan slutet av 1980-talet och är numera expert vid Moskvas Helsingforsgrupp, medlem i president Putins människorättsråd och expert vid Europarådet. Han har engagerat sig för de mänskliga rättigheterna både i Ryssland och i omkringliggande grannländer, bland annat Vitryssland och Ukraina.

Efter en inledande föreläsning finns tid för frågor och diskussion. Seminariet moderareas av Martin Uggla, ordförande för Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

 

RYSSLAND I UKRAINAKRISENS SPÅR
Var: Sensus, Medborgarplatsen 4, rum 402, Stockholm
När: Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 18.15-19.45

Hur: Seminariet tolkas från ryska till svenska. Fritt inträde.

De ryska människorättsförsvararna Andrej Jurov och Konstantin Baranov redogör för människorättsläget i Ryssland efter de olympiska spelen i Sotji, annekteringen av Krim och krisen i Ukraina. Hur har den ryska inrikespolitiska situationen påverkats av händelserna? Hur ser situationen ut för det civila samhället nu och hur ser prognoser inför framtiden ut? En rad nya lagförslag som begränsar yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten håller på att antas. Samtidigt som en ny våg av fientlig retorik möter människorättsförsvarare och aktivister inom det civila samhället har stödet för president Putin nått rekordnivåer.

Efter en inledande föreläsning finns tid för frågor och diskussion. Seminariet modereras av Maria Hamberg från Östgruppen.