Spiegel ifrågasätter Browder

Magnitskijfallet ifrågasätts nu av tyska Der Spiegel. Visselblåsaren ”var kanske inte den hjälte många människor – och regeringar i Väst – tror”, skriver tidningen. Ja, han var kanske inte ens en visselblåsare.

Den tyska tidningens tidigare Moskvakorrespondent Benjamin Bidder har granskat dokument och även intervjuat finansmannen Bill Browder, och menar att denne lyckats etablera en delvis osann historia kring Sergej Magnitskijs död.

Sedan USA 2012 antog sin så kallade Magnitskijlag har flera länder – Estland, Storbritannien, Kanada och Litauen – följt efter och infört liknande lagstiftning. Denna möjliggör personliga sanktioner mot ansvariga för grova människorättsförbrytelser eller allvarlig korruption, i form av inreseförbud och frysning av eventuella tillgångar. Även inom EU diskuteras införandet av en liknande lag.

Bakom magnitskijlagarna ligger en kampanj av den brittisk-amerikanske finansmannen Bill Browder, vars företag Hermitage 2007 ska ha fallit offer för en enorm svindel arrangerad av den ryska skattepolisen. När Browders revisor Sergej Magnitskij berättade om brottet för myndigheterna blev han själv gripen och dog i fångenskapen efter närmare ett år, i november 2009. Hans hälsa hade då gradvis försämrats utan att han getts adekvat vård, och innan han dog fick han även mottaga batongslag.

Der Spiegel ifrågasätter Browders påstående att Magnitskij avsiktligt dödades och menar att detta lika gärna kan ha varit resultatet av allmänt vidriga förhållanden i ryska fängelser. Tidningen öppnar också för att själva historien om skattesvindeln kan vara felaktig. Magnitskij och Hermitage ska själva ha förekommit i skattebrottsutredningar redan innan man slog larm om bedrägeriet.

Några konkreta fakta som talar för att rekordbedrägeriet på 230 miljoner dollar inte ska ha ägt rum presenteras inte i Spiegels artikel.

Dock sägs att en av de utpekade poliserna, Karpov, i praktiken getts upprättelse av en domstol i London där han 2012 hade stämt Browder för förtal. Domaren menade att Browder ”inte kommit i närheten” av att bevisa sin historia. Formellt lades dock ärendet ned eftersom domstolen ansåg sig sakna jurisdiktion över det, och utslaget framställdes som en seger av Browder.

Och i ett utslag från Europadomstolen för mänskliga rättigheter i augusti i år sägs också att Magnitskijs häktning var motiverad och att han hade utretts för skattefusk sedan 2004 – långt innan han själv ska ha slagit larm. Samma utslag tillerkände dock Magnitskijs anhöriga 34000 euro i skadestånd och framställdes även det som en seger av Browder.

Källa: Der Spiegel