Ny supermajoritet för Enade Ryssland

Maktpartiet Enade Ryssland tappar röster men behåller ändå sin ”konstitutionella majoritet” med över två tredjedelar av platserna. Så ser det officiella resultatet ut när nästan alla röster är räknade.

Efter att 95 procent av rösterna räknats såg Enade Ryssland ut att ha kammat hem 50 procent av rösterna på partilistor, som styr fördelningen av 225 av statsdumans 450 mandat. Mot bakgrund av att en del röster ”kastades bort” på partier som inte klarade femprocentsspärren betyder det i själva verket att utdelningen blir ännu något högre. Därutöver ska partiet gå mot seger i 199 av de 225 enmansvalkretsarna. Totalt tros det därmed landa på 315 mandat.

Detta är en nedgång från tidigare 336 mandat men fortfarande en så kallad konstitutionell majoritet med över två tredjedelar av dumaplatserna.

Det ”systemoppositionella” Kommunistpartiets 19 procent, plus 9 vunna enmansvalkretsar, ses som en betydande framgång för det partiet. Partiet ska dessutom ha vunnit majoriteter i de regionala församlingarna i Jakutien, Chabarovskregionen, Uljanovlänet, Marij El och Nentsien.

Partiet tros ha fått draghjälp av Navalnyjteamets ”smarta röstning” som uppmanat även icke-kommunister att rösta på partiets kandidater. Men tidigare opinionsmätningar visar också på en tydlig vänstervridning inom den ryska befolkningen.

Populisten Vladimir Zjirinovskijs ”liberaldemokratiska” parti blir kvar i duman liksom Rättvisa Ryssland med dryga 7 procent var av partilisterösterna, samt en respektive åtta vinnare i enmansvalkretsar.

Även det nya partiet Nya människor, ett av de lojala småpartier som bildades förra året som ett alternativ till Enade Ryssland om dess dominans inte skulle gå att upprätthålla, ser preliminärt ut att klara sig över femprocentsspärren och ta plats i duman. Några vunna enmansvalkretsar rapporteras dock inte för det partiet på Centrala valkommissionens hemsida.

Varsin vunnen enmansvalkrets ser ut att ge även partierna Fosterlandet, Tillväxtpartiet och Medborgarplattformen en minimal representation i duman. Det traditionella liberala oppositionspartiet Jabloko rapporteras inte ha vunnit några enmansvalkretsar och får enligt valkommissionen bara 1,29 procent av partilisterösterna.

Därutöver sägs fem enmansvalkretsar ha vunnits av oberoende kandidater.

Valövervakningsrörelsen Golos är kritiska till valets genomförande som anses vara det smutsigaste sedan parlamentsvalet 2011, då stora protester mot Enade Ryssland följde. Bland annat säger en av Golos företrädare att de elektroniska rösterna i Moskva – på vissa håll i Ryssland fick man rösta genom internet – bör underkännas i sin helhet. Enligt den landsflyktige Navalnyjmedarbetaren Leonid Volkov ska hackers ha avslöjat fusk med de elektroniska rösterna. Fusket ser ut att ha berövat Jablokopolitikern Sergej Mitrochin en plats i statsduman.

Det vanligen kritiska OSSE avstod för första gången från att övervaka det ryska valet, efter att inte ha fått tillstånd att skicka tillräckligt många observatörer. 245 mer lojala utländska observatörer från andra håll fanns på plats.

Uppdatering: med 99,62 röster räknade kvarstår ungefär ovanstående siffror. Ett mandat från en enmansvalkrets har dock omfördelats från Enade Ryssland till Zjirinovskijs ”liberaldemokratiska” parti. Valdeltagandet rapporteras ha varit 51,68 procent – fyra procent högre än i det senaste valet 2016. I de regionala valen ser Kommunistpartiet nu ut att ha vunnit på bara två platser: Jakutien och Nentsien.