Sverige nekar utlämning av aktivist

Den ryske aktivisten Konstantin Golava, som fått asyl i Sverige, kan inte lämnas ut till Ryssland. Det meddelade Högsta domstolen i går.

I det ryska hemlänet Samara finns sedan hösten 2015 ett beslut att häkta Konstantin Golava och landet har begärt honom utlämnad från Sverige.

Enligt Högsta domstolen föreligger dock hinder för utlämning enligt utlänningslagens paragraf 7, som innebär att han riskerar att utsättas för förföljelse. Domstolen konstaterar att han därför också beviljades asyl här 2016.

Även den svenske riksåklagarens ståndpunkt var att hinder för utlämning förelåg enligt just paragraf 7, samt även enligt flera andra paragrafer i både utlänningslagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Högsta domstolen har dock inte funnit det nödvändigt att pröva de andra paragraferna.

När iöst.nu var i kontakt med Konstantin Golava i november förra året väntade han på att förhöras av svensk polis. Något förhör genomfördes dock aldrig, av allt att döma ansågs utgången ändå vara given.

I domstolens beslut framgår att Ryssland ville ha Konstantin Golava utlämnad för saker han skrev i sociala medier då konflikten med Ukraina blossade upp våren 2014. Genom att hetsa mot den sociala gruppen ”ryska medborgare” (!) ska han ha brutit mot den ökänt vidlyftiga ryska paragraf 282 om extremistbrott.

Konstanin Golava har tidigare berättat för iöst.nu att inläggen i det sociala mediet Vkontakte rörde kriget i östra Ukraina och annekteringen av Krim, eller helt enkelt förlöjligade Rysslands politik. Som tidigare rapporterats här har han även en gedigen bakgrund som aktivist för HBTQ-personers rättigheter och för civil värnplikt.

Som grund för Högsta domstolens avslag anförs risken att Konstantin Golava kan bli förföljd för sin sexuella läggning, inte för sin politiska aktivism, vilket förvånar honom litet. Migrationsverkets asylbeslut var dock enligt Konstantin Golava grundat på en helhetsbild som inkluderade båda delarna.

Vid årsskiftet mildrades den ökända paragraf 282 och antalet anklagade minskade till nio under årets första kvartal, jämfört med 223 under samma period ett år tidigare. Vet du om det har påverkat utredningen mot dig i Ryssland?

– Under inga villkor återvänder jag till Ryssland så länge staten inte lägger ned brottsutredningen mot mig, säger Konstantin Golava till iöst.nu.

Och den är fortfarande öppen?

– Den är vilande men inte nedlagd.

Vilande eftersom den anklagade inte är tillgänglig?

– Just det.