Terrorutredning duger inte

Den segdragna utredningen mot journalisten Svetlana Prokopjeva har underkänts av åklagare, som skickat tillbaka ärendet till Utredningsmyndigheten.

På julafton återupptogs brottsutredningen mot Prokopjeva – som anklagas för att ha rättfärdigat terrorism – efter att åklagaren vägrat att gå vidare med den. Prokopjeva berättar för Radio Svoboda att Utredningsmyndigheten dessförinnan bestred begäran men vek ned sig när åklagaren stod fast vid den.

Bakslaget är det andra för utredarna, som för en månad sedan fick det yppandeförbud de hade belagt Prokopjeva med ogiltigförklarat av domstol. Prokopjevas advokat hade argumenterat att yppandeförbudet stod i vägen för inhämtande av ett alternativt expertutlåtande kring hennes text, och därmed hindrade henne från att försvara sig.

Yrkandet avslogs först i Pskovs stadsdomstol och efter att ha lämnat in en överklagande brydde sig varken Prokopjeva själv eller någon av hennes försvarare om att gå till förhandlingen i länsdomstolen – där man ändå överraskande vann.

Vid samma tid meddelades hon också att utredningen var klar.

Med yppandeförbudet ur vägen har det blivit känt att det finns två anonymiserade vittnen i utredningen mot Prokopjeva. En av dem arbetar möjligen vid radiokanalen Moskvaekots filial i Pskov, och ska ha vittnat om att man där kommit överens om att förneka Prokopjevas påstådda rättfärdigande av terrorism. Det andra vittnet har berättat om Prokopjevas oppositionella inställning och exemplifierat med att hon samarbetar med det liberala partiet Jabloko, hjälper oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och att hon sagt att hon vill se stora demonstrationer.

Brottsanklagelsen riktas mot en radiokrönika av Prokopjeva i oktober 2018, sänd av Moskvaekots Pskovfilial och publicerad i textform av nättidningen Pskov. Den handlade om hur en sjuttonårig yngling då hade sprängt sig själv till döds vid säkerhetsjänsten FSB:s kontor i Archangelsk och därmed även skadat tre FSB-medarbetare. Prokopjeva såg en bakomliggande förklaring till dådet i den auktoritära ryska staten:

”En ung medborgare, som från myndigheterna bara såg förbud och straff, kunde inte heller tänka ut något annat sätt att kommunicera”, menade hon i sin krönika. ”Grymhet föder grymhet. Den obarmhärtiga staten har till världen satt en medborgare som gjorde döden till sitt argument.”

Prokopjeva har fått stort stöd av människor som inte ser något stöd för terrorism i hennes formuleringar.  I den relevanta lagparagrafen, strafflagens paragraf 205, tydliggörs också att med rättfärdigande av terrorism menas att man erkänner terrorismens ideologi som riktig och i behov av stöd och godkännande.

Källa: Radio Svoboda 1, 2, 3