Tillslag mot ukrainskt bibliotek väcker protester

Natalja Sjarina.
Bibliotekschefen Natalja Sjarina. Även 2010 anklagades biblioteket för att ha antirysk litteratur vilket hon då bekräftade.

28 oktober slog myndigheterna till mot ett bibliotek i Moskva och håller nu dess chef i husarrest – misstänkt för att sprida hat. Protester hörs från flera håll, däribland nobelpristagaren i litteratur Svetlana Aleksijevitj.

Biblioteket för ukrainsk litteratur i Moskva är en statlig institution men ska ha hanterat extremistisk litteratur av författaren Dmitro Kortjinskij. Därigenom påstås man ha spridit hat eller fiendskap, vilket är förbjudet enligt den ryska strafflagens paragraf 282.

Kortjinskij, en tvivelaktig figur långt ut på den ukrainska högerkanten, har verkligen tidigare fått en av sina böcker införd på Rysslands officiella lista över extremistisk litteratur.

Bibliotekschefen Natalja Sjarina greps vid tillslaget och sattes följande dag i husarrest.

Att de ryska myndigheterna slår till så hårt mot ett bibliotekt har föranlett protester från den internationella biblioteksfederationen IFLA, från det ryska PEN-centret, från människorättsorganisationen Memorial, från extremismforskningsinstitutet SOVA och från en rad kända personer – däribland nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj. De menar att tillslaget är politiskt motiverat. IFLA beskriver det i ett uttalande som ”oproportionerligt och onödigt”.

Anmälan som låg till grund för tillslaget gjordes av en lokal kommunfullmäktigeledamot tillhörande partiet Rättvisa Ryssland.

I december 2010 genomfördes också husrannsakningar i biblioteket, då man sökte efter antirysk litteratur. Natalja Sjarina bekräftade att sådan verkligen fanns i bokbeståndet. Den gången lades dock fallet ned.

Källor: SOVA, IFLA, Wikipedia 1, 2, Gazeta.ru