Tredje dom enligt paragraf 212.1

I fredags 27 september föll den tredje domen någonsin enligt paragraf 212.1, om upprepade förseelser mot demonstrationslagstiftningen. Oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs stabschef i Archangelsk dömdes till 400 timmars samhällstjänst.

Domen föll i den lokala domstolen i Archangelsks Oktoberräjong. Åklagaren hade begärt att Andrej Borovik skulle dömas till tre års tvångsarbete men rätten nöjde sig alltså med 400 timmars samhällstjänst.

Det är den tredje domen enligt strafflagens hårt kritiserade paragrafpunkt 212.1. Den som fälls för administrativa förseelser mot demonstrationslagstiftningen tre eller fler gånger kan dömas för brott, och straffskalan sträcker sig då upp till fem års fängelse.

Först att dömas enligt paragrafen var aktivisten och den fredlige demonstranten Ildar Dadin. Han friades dock efter att i början av 2017 ha fått sitt fall behandlat av Konstitutionsdomstolen, som också uttalade sig för ett mer proportionerligt tillämpande av paragrafen. Till det breda opinionsstödet för Dadin bidrog också den tortyr han avslöjat i det karelska fängelse där han avtjänade sitt straff.

Sedan dess har paragrafpunkten inte tillämpats förrän nyligen, då dataprogrammeraren Konstantin Kotov dömdes till fyra års fängelse i spåren av sommarens protester mot det riggade valet till Moskvas stadsfullmäktige. Därefter röstade även parlamentet, Statsduman, ned ett förslag om att avskaffa paragrafpunkten.

Till Andrej Boroviks förseelseregister räknas enligt uppgift protesterna mot president Vladimir Putin i maj 2018 – under slagordet ”Han är inte vår tsar” – två bötesstraff för en protest mot pensionsreformen i september samma år, samt protesten mot anläggandet av en soptipp 7 april i år. Efter den sistnämnda händelse inleddes en brottsutredning mot Borovik. Samtidigt förbjöds han att delta i fler protestmöten och att samtala med deltagare i sådana.

Källa: Mediazona