Ungersk lag liknas vid rysk

Ungern har antagit en lag om utländsfinansierade organisationer som liknar den ryska lagen om utländska agenter. De båda lagarna ska nu behandlas tillsammans av Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Den ryska lagen om utländska agenter som antogs 2012 är nu föremål för prövning i Europadomstolen. Detta efter att ett sextiotal drabbade ryska organisationer har anmält den dit.

På basis av anmälningarna gjorde domstolen i mars i år en framställan till den ryska staten. Denna skulle ha svarat 19 juli men bad om och fick anstånd till 19 september.

Till ärendet tillåts nu fem ungerska organisationer ansluta sig. Detta efter att Ungern i juni antagit en lag som liknar den ryska. De fem är Ungerska Helsingforskommittén, Ungerska förbundet för civila friheter, den ungerska avdelningen av Transparency International, centret för undersökande journalistik Atlatszo.hu, och det Sorosfinansierade Eötvös Karoly-institutet.

Den ungerskfödde finansmannen och filantropen George Soros har under sommaren varit måltavla för en affischkampanj från den ungerska regeringens sida. Regeringen försöker också stänga det av Soros instiftade Centraleuropeiska universitetet i Budapest.

Den ungerska lagen om utlandsfinansierade organisationer är inte lika hård som den ryska om ”utländska agenter”. De ungerska organisationerna måste inte öppet demonstrera att de är utlandsfinansierade och de kan ta emot mindre belopp från utlandet utan att drabbas av lagen.

Det är dock den första liknande lagen i ett EU-land, konstaterar Pavel Tjikov från advokatnätverket Agora som företräder flera av de ryska organisationerna. Ungerska Helsingforskommitténs Márta Pardavi uttrycker också oro för att inte bara Ungern utan även Polen kan vara på väg att ta efter det ryska exemplet.

Källor: Kommersant, BBC