Belarusisk aktivist hittad hängd

Den 26-årige belarusiske aktivisten Vital Sjysjou – som i går hittades hängd i Kiev – samlade information om belarusiska KGB:s verksamhet i utlandet. Det uppger den radikala Telegramkanalen Nexta.

Sjysjou försvann under en löptur på måndagen. Följande dag återfanns han hängd i ett parkområde, med blåmärken som enligt polisen kan ha orsakats av ett fall. En preliminär förundersökning söker nu fastställa om han kan ha bragts om livet eller begått självmord.

Sjysjou ledde Belarusiska huset i Ukraina, en förening bildad i slutet av förra året i syfte att hjälpa belarusiska politiska emigranter att hitta arbete och bostad. I Kiev finns ett tiotal liknande initiativ och Sjysjous organisation hörde inte till de mer kända. Hans kamrater hävdar att man fått varningar om att något skulle hända och att man anmält misstänkt övervakning till de ukrainska myndigheterna. Dessa säger sig dock inte ha fått någon sådan anmälan från Sjysjou.

Vid sidan av hjälpverksamheten ska Sjysjou dock även ha administrerat Telegramkanaler, däribland en som efterfrågade information om misstänkta KGB-utsända i Ukraina. Detta enligt Nexta, den ledande av de mer radikala belarusiska oppositionskanalerna på Telegram. Sjysjou och hans organisation uppges också av olika källor ha varit knutna till den kontroversielle högerpolitikern Serhij Korotkych, tidigare rysk-belarusisk nynazist, veteran ur frivilligbataljonen Azov och sedan 2014 ukrainsk medborgare.

Lukasjenkaregimen är känd för att ha röjt ledande politiska motståndare ur vägen 1999 och ska enligt en läckt inspelning från 2012 då ha övervägt mord på personer i utlandet, men några belagda sådana fall finns inte.

I april sa dock chefen för de belarusiska inrikestrupperna att man kunde komma att använda samma metoder mot oppositionella ”terrorister” som USA hade använt mot Osama bin Laden och hans anhängare, det vill säga mord.

Uttalandet skedde mot bakgrund av det då avslöjade statskuppförsöket.

I början av juli meddelade så Lukasjenka att man avstyrt ett försök att kidnappa och skära tungan av regimpropagandisten Ryhor Azaronak. Bakom planerna stod en belarusisk emigrant i Tyskland, som uppgavs ha kopplingar till den ukrainske oligarken Kolomojskyj. Även andra mindre grupper som försökt sig på något slags väpnat motstånd har av belarusiska stats-media knutits till Ukraina.

Om belarusiska myndigheter skrider till verket och börjar röja förmenta terrorister ur vägen i utlandet förefaller det därför inte osannolikt att det sker i just Ukraina. Där är staten också svagare än i exempelvis Litauen och Polen som är baser för den mer etablerade belarusiska exiloppositionen.

I belarusiska stats-media spekuleras dock om att det tvärtom är motståndarsidan, eventuellt CIA, som ligger bakom Sjysjous död i syfte att provocera fram förnyade protester och sanktioner.

I en tredje riktning kan en nu inledd undersökning av den brittiska sajten Bellingcat leda. Denna uppger sig nyligen ha fått in uppgifter om att den ryska säkerhetstjänsten FSB infiltrerat belarusiska oppositionella kretsar i Ukraina, och ska nu undersöka Sjysjous död i ljuset av detta. Den ovan nämnde högerpolitikern Serhij Korotkych har för övrigt anklagats för att vara agent åt både Ryssland och Belarus.

Sjysjous död jämförs av vissa med en mer känd sådan 2016. Då föll den belarusisk-rysk-ukrainske journalisten Pavel Sjaramet offer för ett bombattentat i Kiev. Sjaramet var känd Lukasjenkamotståndare, och en av dem som nämns som möjlig måltavla i inspelningen från 2012. I slutet av 2019 greps dock några ukrainska krigsvolontärer för mordet som de sades ha begått av högerpolitiska motiv. Rättegången mot dem inleddes i september förra året och pågår fortfarande.