Biden och Putin i videosamtal

Mot bakgrund av den stigande spänningen kring Ukraina möttes de amerikanska och ryska presidenterna i går på videolänk. Det över två timmar långa samtalet beskrivs som rättframt men tycks inte gett några tydliga resultat.

Den ryska uppladdning runtom Ukraina som framförallt USA sedan en dryg månad varnat för ska ha fortsatt och det talas nu om 175 tusen soldater. Tidigare spekulationer om huruvida Ryssland avser att invadera Ukraina – eller snarare reagerar på ett ukrainskt hot att återta Donbass med våld – överskuggas nu av Rysslands mycket tydliga budskap om att Nato måste backa undan från Ukraina. Detta gäller inte bara ett eventuellt framtida medlemskap för landet utan även möjligheten att Nato placerar offensiva vapen där som på mycket kort tid kan nå Moskva.

Den amerikanska linjen är att Ukraina självt har rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val.

Ryssland klagar också över att Ukraina inte vill förverkliga Minskavtalen som skulle återbörda separatistrepublikerna i Donetsk och Luhansk till landet, men ge dem en särskild status. Nyligen publicerade ryska utrikesministeriet korrespondens med sina motsvarigheter i Tyskland och Frankrike som sägs visa att dessa hjälper Ukraina att förhala processen. Under gårdagens möte ska USA ha gått med på att få igång processen kring Minskavtalen igen.

I övrigt ska USA:s president Joe Biden ha tydliggjort vilka konsekvenser som väntar Ryssland om det invaderar Ukraina. Dit tycks höra begränsningar mot växling av ryska rubel, mer långtgående begränsningar av handel med ryska statsobligationer än vad som redan tidigare införts, samt kanske en avstängning från det internationella betalsystemet SWIFT. Åtgärderna ska ha diskuterats med ledarna för Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Möjligen föreligger även en överenskommelse med Tyskland om att stänga ned gasledningen Nordstream 2, i händelse av en rysk invasion. Ledningen är ännu inte igång utan väntar på formellt tyskt godkännande.

Även amerikanska förstärkningar av Natos östligaste länder lär bli aktuella.

Under samtalet avhandlades även andra frågor, så som behovet av att återupprätta personalstyrkorna på de båda ländernas ambassader, samt ett återupplivande av kärnenergiavtalet med Iran.