Borgmästare släpps fri mot borgen

Odessas borgmästare Hennadij Truchanov har delgivits misstanke om brott och begärts häktad av landets antikorruptionsåklagare. Domstolen beslöt dock i måndags att släppa honom mot borgen.

Häktningsframställan avgjordes av den ukrainska specialdomstolen mot korruption. Åklagaren hade begärt att få Truchanov häktad, alternativt att borgenssumman skulle sättas till 120 miljoner hryvnia (40 miljoner kronor). Domaren beslöt dock att sätta den till 30 231 300 hryvnia, en tredjedel av det begärda.

Enligt korruptionsåklagarmyndigheten anklagas Truchanov och tre tjänstemän för att ha organiserat en kriminell grupp och för missbruk av tjänsteställning. Totalt ska tio personer ingå i den organiserade gruppen, medan ytterligare sex medverkat i dess brott.

Konkret handlar det om att Truchanov och hans medbrottslingar olagligen lagt beslag på offentliga medel och markfastigheter, avsedda att sedan bebyggas. Det handlar om 131 miljoner hryvnia och 6,9 hektar mark. Den sammanlagda skadan de åsamkat förvaltningen uppskattas till 689 miljoner hryvnia (230 miljoner kronor). Brotten ska ha begåtts mellan 2016 och 2019.

Som iöst.nu då rapporterade lyckades Truchanov under förra höstens lokalval – trots sitt skumma rykte – bli omvald till borgmästarposten.

Valet i Odessa kringgärdades dock av oegentligheter och anklagelser om valfusk. Försök till röstköp avslöjades av polisen och inför den första valomgången bytte landets Centrala valkommission ut hela den lokala valnämnden i staden. Dagen innan den andra valomgången bytte man även ut nämndens Truchanovanknuta ordförande till en person affilierad med hans utmanare – men på själva valdagen bytte man tillbaka igen. Samma dag utrymdes valnämndens byggnad efter ett bombhot, varefter den kom att bevakas av män i svarta idrottskläder med oklar uppdragsgivare.