Covid-19 fortsätter att öka i Ukraina

Hittills rapporteras drygt hundraåttiotusen av Ukrainas 44 miljoner invånare ha diagnosticerats med covid-19 – och 3642 ha avlidit till följd av viruset.

För närvarande stiger antalet konstaterade fall snabbare än tidigare. Mer än hälften av alla diagnoser rör pågående infektioner, och i går rapporterades 59 nya dödsfall. Sajten Worldometers data för Ukraina visar också att antalet nya dödsfall alltsedan pandemins början stadigt har ökat (med viss utplaning under sommaren) och fortsätter att göra detta.

Den ukrainska hanteringen av corona skiljer sig åt beroende på hur allvarlig spridningen konstaterats vara lokalt. Landet delas in i fyra zoner med olika färger.

I den gröna zonen måste man ha mask i allmänna utrymmen och kollektivtrafiken, evenemang får bara äga rum om de är tillräckligt glesa (en person på fem kvadratmeter), och persontransporter får bara genomföras med sittplatser. I den gula zonen råder dessutom besöksförbud på inrättningar för äldre, och i den orangea zonen måste vandrarhem, idrottshallar, kulturetablissemang och nattklubbar hålla stängd, medan evenemang måste vara ännu glesare (en person på tjugo kvadratmeter) och inte får ha fler än hundra deltagare.

I den röda zonen håller alla skolor och universitet stängt, liksom köpcentra, kaféer och restauranger, och kollektivtrafiken ligger nere.

Som röd zon klassas platser där inläggningen på sjukhus överskrider 75 procent och antalet nya fall under en tvåveckorsperiod är fem gånger större än genomsnittet i landet. För närvarande ingår inga regionala huvudorter i de röda zonerna. Landets huvudstad Kiev befinner sig i den orangea zonen.