Domstol avfärdar alternativ

Alternativa versioner om flygkraschen i östra Ukraina 2014 avfärdas av en domstol i Haag. Ryskstödda separatister och en rysk Buk-missil står i centrum för rättegången som pågår sedan i mars i år.

Malaysian Airlines passagerarplan, en Boeing 777, störtade över konfliktzonen i östra Ukraina 17 juli 2014. Alla 283 passagerare och de 15 besättningsmännen omkom. De flesta av passagerarna var holländska medborgare och sedan i mars står fyra utpekade ansvariga inför rätta i holländsk domstol.

De anklagade, tre ryssar och en ukrainare, var höga separatistbefäl. Ingen av dem har infunnit sig i rätten och de lär undanhålla sig ett fängelsestraff om de blir fällda. En av dem har dock anlitat försvarsadvokater som för hans talan i domstolen.

Dessa har begärt att domstolen utreder möjligheten att Boeingplanet kan ha skjutits ned antingen av ett ukrainskt stridsflygplan eller av ukrainskt luftvärn. Domaren låter dock meddela att dessa alternativa scenarier är för obestämda för att ta upp. Åklagaren menar också å sin sida att försvaret i så fall först bör påvisa brister i huvudscenariot som ligger till grund för rättegången.

De ryskstödda separatisterna sade sig innan händelsen ha tillgång till Buk-missiler, om än erövrade från ukrainska styrkor snarare än tillhandahållna av Ryssland. De hade några dagar innan händelsen skjutit ned ett ukrainskt militärt transportplan. De hävdade själva att detta var vad de gjort även 17 juli – tills det blev känt att planet var ett civilt passagerarplan.