Domstol blockerar valresultat

Ukrainas konstitutionsdomstol ogiltigförklarar landets antikorruptionslagstiftning. Därigenom, hävdar korruptionsmyndigheten, blockeras delvis även resultatet av förra helgens lokalval.

På begäran av partierna Oppositionsplattformen För livet samt För framtiden – bakom vilka den proryske politikern Viktor Medvedtjuk respektive oligarken Ihor Kolomojskyj står – har Konstitutionsdomstolen prövat landets korruptionslagstiftning och funnit att den inte överenstämmer med konstitutionen.

Den nationella myndighet som utreder korruptionsfall, NAZK, står nu utan vägledande lagstiftning.

Därutöver ogiltigförklarar domstolen även paragraf 366.1 i den ukrainska strafflagen, om falsk eller utebliven deklaration. Domstolen menar att paragrafen var oproportionerligt sträng.

Till saken hör möjligen att konstitutionsdomstolens ordförande själv nyligen påkommits med att inte deklarera en fastighetsaffär på det av Ryssland annekterade Krim.

Chefen för NAZK Oleksandr Novikov säger till Ukrajinska Pravda att domstolens beslut kastar tillbaka Ukraina inte bara till tiden före Majdanrevolutionen 2014, utan till det självständiga landets födelse 1991, ”då det i princip inte fanns någon antikorruptionslagstiftning överhuvudtaget”.

En annan konsekvens av beslutet, hävdar NAZK, är att de nyvalda församlingarna på lokal och regional nivå inte kommer att kunna välja några ordförande. Innan dessa träder i tjänst måste nämligen deras deklarationer granskas av NAZK, vilket nu blir omöjligt. Detsamma gäller utnämningar av chefer i den offentliga sektorn.

– Med sitt beslut förintar inte bara Konstitutionsdomstolen antikorruptionssystemet i Ukraina, säger Novikov, utan paralyserar även det lokala självstyrets och hela statsapparatens arbete.

President Volodymyr Zelenskyj betraktar den uppkomna situationen som ett hot mot landets nationella säkerhet, framgår det av ett pressmeddelande från presidentkontorets i dag. Han sammankallar nu landets Säkerhetsråd och tycks ha för avsikt att snabbt ta fram ny lagstiftning.

I pressmeddelandet riktas hård kritik mot Konstitutionsdomstolen, även om denna inte uttryckligen nämns vid namn.