Domstol slår tillbaka

Spänningar präglar Ukrainas system mot korruption. Nu anser en specialdomstol mot korruption att en tillsynsinstitution försöker utöva otillbörliga påtryckningar.

Högsta antikorruptionsdomstolen, som den heter, anmäler nu en ledamot av Högsta rådet för rättsskipning – en övervakande tillsynsinstitution – för att utöva de otillbörliga påtryckningarna mot domstolen.

Påtryckningarna rör ett internt disciplinärende som tillkommit efter en anmälan från landets advokatsamfund mot domstolen.

Om detta ärende har ledamoten i Högsta rådet för rättsskipning begärt ut handlingar, och hotat med konsekvenser om han inte får ut dem – enligt domstolen. Ledamoten i fråga är även medlem i just advokatsamfundet, vilket enligt domstolen innebär en intressekonflikt.

Domstolen hänvisar också till lagstiftning som säger att man inte behöver lämna ut handlingar i pågående ärenden – något som ska skydda domstolens oberoende.

Av beskrivningen framgår att ”ledamoten” är Oleksij Malovatskyj, en av de två ledamöter som utses av det inte helt korruptionsfria ukrainska parlamentet. Högsta rådet för rättsskipning består av totalt 21 ledamöter som utses på olika vis. Hälften kommer från domarkåren men även åklagare, advokater, parlamentet, presidenten och juridikhögskolorna utser två ledamöter var.

Tanken är att rådet ska övervaka domstolarnas integritet.

Här agerar man möjligen i motsatt riktning. Centret för motverkan av korruption, en västsponsrad ukrainsk organisation som funnits sedan 2012, tycks i alla fall göra den bedömningen. I en kommentar skriver man att Högsta rådet för rättsskipning nu har inlett ”en verklig offensiv” mot Högsta antikorruptionsdomstolen.

Som iöst.nu tidigare rapporterat står den ukrainska korruptionen också i centrum för den krisartade pågående konflikten mellan president Zelenskyj och landets Högsta domstol.