Färre än väntat gick och röstade

Deltagandet i de ukrainska lokalvalen i söndags blev lägre än tidigare undersökningar gett anledning att tro. Omkring 37 procent gick och röstade.

Det är tio procent mindre än i de förra lokalvalen 2015.

Det är också mycket lägre än den andel, 56 procent, som i en undersökning av opinionsinstitutet Rejting för några veckor sedan sa att de tänkte gå och rösta. I den undersökningen uppgav dessutom ytterligare 28 procent att de kanske kunde komma att göra det. Bara 15 procent sa att de förmodligen inte skulle delta.

Varför hela 63 procent valde att inte rösta är oklart. I en färsk telefonundersökning – också gjord av Rejting – bland tolvhundra ukrainare som inte hade gått och röstat skiljer sig förklaringarna åt.

Hälften av de tillfrågade hänvisar till yttre omständigheter: 20 procent säger att icke-deltagandet beror på deras hälsa, 19 procent att de inte bor där de är folkbokförda, och 10 procent hänvisar till pandemin.

15 procent säger att de var ”upptagna”, 14 procent att de inte visste vem de skulle rösta på, 12 procent att valet inte var intressant, 4 procent att det inte ens var ett val, 4 procent att de saknades i vallängden, och 1 procent skyllde på köer.

Samtidigt uttrycker ungefär lika många som hade tänkt delta för några veckor sedan, 58 procent, att de bryr sig om valresultatet.

Som iöst.nu har rapporterat har vallandskapet präglats av viss oreda, med en uppsjö av mer eller mindre oseriösa småpartier, och även av påstådd eller verklig manipulation.

Preliminära resultat från vallokalsundersökningar tyder dock på att färre röster än befarat kastades bort på småpartier som inte fick några platser. Centrala valkommissionens ordförande Oleh Didenko säger också att regelbrott har förekommit men inte varit ”av systemisk karaktär”. Det vanligaste regelbrottet har varit otillåten agitation på själva valdagen.