Hård press mot Nato och Ukraina

Spänningen kring Ukraina tar sig nu uttryck i allt mer långtgående krav och skarpa varningar från Rysslands sida. I dag höjde nya uttalanden ytterligare temperaturen.

Sedan början av november varnar USA för en rysk truppuppbyggnad kring Ukrainas gränser, en hotbild som även Ukraina och europeiska länder delar. Ukraina har varnat för att Ryssland kan komma att invadera landet omkring månadsskiftet januari-februari. Läget är jämförbart med vårens ryska mobilisering.

Ryssland menar å sin sida att USA driver upp spänningen genom manövrer i Svarta havet. Man varnar också för att Ukraina är inställt på att återta separatistområdena i Donbass med våld, och att väst understödjer det scenariot genom att hjälpa till att förhala Minskprocessen och stärka den ukrainska krigsmakten. Men framförallt är man oroad över att Nato fortsätter att flytta fram sina positioner.

Vid en videokonferens mellan Vladimir Putin och Joe Biden för två veckor sedan tycks Putin ha konkretiserat en del av de ryska synpunkterna och fått med sig Biden på att stödja nya försök att återuppliva Minskprocessen. De avtal från 2014 och 2015 som ligger till grund för denna betraktas av många som fördelaktiga för Ryssland, framförallt eftersom Ukraina måste ge separatistområdena visst självbestämmande om de ska återinlemmas i landet.

Därefter har Ryssland även offentligt framfört allt mer detaljerade och långtgående krav på att inte bara stoppa fortsatt utvidgning av Nato utan även att alliansen på flera sätt drar sig tillbaka. Möjligen skulle detta även kunna påverka Sveriges fortsatta möjligheter att samöva med Natoländer.

Både i USA och bland EU-länderna protesterar man mot de ryska kraven men signalerar samtidigt att man är beredd att diskutera kompromisslösningar. Frågan är dock om Ryssland är ute efter en sådan kompromiss eller om landet ställer medvetet ouppfyllbara krav för att rättfärdiga en redan planerad aktion. En kolumn av den Kreml närstående experten Fjodor Lukjanov pekar i den senare riktningen.

I dag lades ny ved på brasan under ett möte mellan Putin och den ryska försvarsledningen.

– Om våra västkollegor fortsätter sin uppenbart aggressiva hållning kommer vi att vidta lämpliga militärtekniska vedergällningsåtgärder och reagera hårt mot ovänliga steg, sa Putin då.

Den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu hävdade vid samma möte att amerikanska legoknektar förbereder en provokation i Donbass. Det ska enligt Sjojgu röra sig om minst 120 knektar på orterna Avdijivka och Lyman som har med sig något slags behållare rymmande kemikalier. Den Kremltrogna tidningen Komsomolskaja Pravdas profilerade krigsreporter Aleksandr Kots spekulerar i att de tänker fejka en kemisk attack från separatisternas sida.