Lagförslag mot oligarker

President Volodymyr Zelenskyj lade i går fram ett lagförslag i det ukrainska parlamentet, radan, riktat mot oligarkinflytandet i landets politik. Lagen ska om den går igenom gälla för en period om tio år.

Enligt lagförslaget förbjuds oligarker att ägna sig åt finansiering av politiska partier och att köpa upp statliga företag som privatiseras. Alla högre tjänstemän och politiker måste också redovisa sina kontakter med oligarkerna eller deras företrädare, i form av en särskild deklaration som måste lämnas in senast dagen efter kontakten i fråga.

Deklarationerna, liksom ett register över oligarkerna, ska hanteras av landets nationella säkerhetsråd som också beslutar vilka personer som ska ingå i oligarkregistret.

Formellt gäller att man ska uppfylla tre av fyra kriterier för att bli klassad som oligark. Dessa är att delta i landets politiska liv, ha betydande inflytande över massmedia, ha något slags monopolställning på den inhemska marknaden, och ha tillgångar motsvarande en miljon existensminimum (närmare sjuhundra miljoner kronor).

Man kan slippa ur oligarkregistret genom att till exempel avhända sig sina massmedietillgångar. Men inte om man överlåter dem till någon som är förknippad med en själv eller till någon med tveksam vandel.

Parlamentets talman Dmytro Razumkov – som tidigare var ledare för Zelenskyjs stödparti Folkets tjänare – sa under presentationen av lagförslaget att detta var principiellt riktigt men ville inte ge ansvaret för oligarkklassningarna till säkerhetsrådet. I stället borde ett särskilt organ skapas för detta, möjligen med deltagande av utländska experter.

– För i säkerhetsrådet uppstår enligt min mening en intressekonflikt, sa Razumkov enligt tidningen Ukrajinskaja Pravda, eftersom både parlamentets talman och presidenten, och andra högt uppsatta, ingår i säkerhetsrådet. Och om vi hypotetiskt antar att det finns någon talman som på något vis är förknippad med oligarker, eller vilken som helst annan tjänsteman – premiärministern eller en minister – så kommer han knappast att stödja idén att inkludera den personen i nämnda lista.