Nya val på flera håll

På flera håll måste de ukrainska lokalvalen göras om. I staden Brovary med över hundratusen invånare gick inte valet rätt till.

Valet i Brovary, som ligger i Kievlänet, var inte fritt och rättvist, valhemligheten respekterades inte, och på valsedlarna framgick inte tydligt vad det var för slags val som genomfördes. Det slog en förvaltningsdomstol i Kiev fast för två veckor sedan och avsatte samtidigt hela stadens valnämnd.

Efter att landets centrala valkommission tillsatt en ny valnämnd beslutade denna i förrgår att ett nytt val i stället ska genomföras 17 januari.

Enligt det officiella resultatet ledde den sittande borgmästaren, efter den första valomgången, stort över en utmanare från president Zelenskyjs parti Folkets tjänare. Men både borgmästarvalet och valet till stadsfullmäktige ska nu alltså göras om.

Även på den lilla orten Karolino-Buhaz med tvåtusen invånare i Odessa-länet har valet underkänts, av en förvaltningsdomstol i Odessa. Detta efter att den lokala valnämnden utsåg vinnaren under oklara omständigheter.

I tre andra städer – Borispil i Kievlänet, Novhorod-Siverskyj i Tjernihivlänet och Konotop i Sumylänet – måste valen också göras om efter att de vinnande tillika sittande borgmästarna avlidit i covid-19 under rösträkningen.

Val till ett och ett halvt tusen lokala fullmäktigeförsamlingar ägde rum 25 oktober, medan de samtidiga borgmästarvalen åtminstone i större städer ofta har fått avgöras i en andra valomgång. Just nu är även de i stort sett avklarade – bara två sådana återstår kommande söndagar.

Inget parti dominerade i lokalvalen men Zelenskyjs parti Folkets tjänare gjorde bäst ifrån sig och fick 18 procent av alla mandat.