Parismöte om vapenvila

Representanter för Ryssland och Ukraina möttes för första gången på länge i Paris i går. Bland många meningsskiljaktigheter var man dock överens om att vapenvilan i Donbass måste upprätthållas.

Mitt i den tilltagande spänningen mellan NATO och Ryssland kring Ukraina kom i går vad som av franska källor beskrivs som en ”positiv signal”. Ett åtta timmar långt möte mellan Ukrainas och Rysslands emissarier – Andrij Jermak respektive Dmitrij Kozak – resulterade i en kommuniké där man tillsammans med Frankrike och Tyskland konstaterade att vapenstilleståndet i Donbass ovillkorligen måste upprätthållas av båda parter.

Ett nytt möte utlovades också i Berlin om två veckor.

Vad man framförallt inte är överens om är hur man ska fortskrida med Minsk 2-avtalet från 2015, som även det tecknades tillsammans med Tyskland och Frankrike i det så kallade Normandieformatet. I Ukraina betraktas avtalet som ofördelaktigt för landet och Ryssland har anklagat Tyskland och Frankrike för att hjälpa Ukraina att sabotera det. En besvärlig fråga är vilken status de ryskstödda så kallade separatistrepublikerna i Donetsk och Luhansk ska tillerkännas.

Innan gårdagens möte hade USA inkommit med skriftliga svar på ryska förslag från i december om en reviderad säkerhetsordning i Europa. Svaret är inte offentliggjort men tycks liksom tidigare kommunikéer gå ut på att man är beredd att diskutera placeringar av trupper och vapen samt ökad transparens i militärövningar men inte Ukrainas rätt att söka medlemskap i NATO.

Ryssland har dragit samman omkring hundratusen soldater kring den ukrainska gränsen och varnat för ”militärtekniska åtgärder” om man inte få gehör för sina krav. Det pågår även ryska övningar till sjöss och i Belarus. NATO har börjat förstärka sina östra gränser och flera av dess medlemmar skickar nu vapen till Ukraina. Man varnar för långtgående ekonomiska sanktioner om Ryssland anfaller Ukraina.

Huruvida de ryska militärtekniska åtgärderna skulle innebära en regelrätt invasion av Ukraina, ett befästande av rysk militär närvaro i Donbass eller något helt annat är oklart. I det ryska parlamentet, statsduman, har dock kommunistpartiet lagt ett förslag om att erkänna separatistrepublikerna och maktpartiet Enade Ryssland föreslog i går att man ska skicka vapen till separatisterna. Den officiella politiska vindarna i Ryssland talar därmed för att de militärtekniska ”åtgärderna” begränsas till Donbass. Dock varnar många bedömare också för andra typer av hybridangrepp, likt en cyberattack som nyligen drabbade Ukraina.