Skytisk guldseger för Zelenskyj

En samling skytiskt guld som lånats ut från Krim till ett museum i Nederländerna ska nu efter en utdragen rättsprocess återlämnas – till Ukraina. Det bestämde en domstol i Amsterdam i går.

Utställningen ”Krim – den gyllene ön i Svarta havet” pågick 7 februari – 31 augusti 2014, alltså för över sju år sedan, på det arkeologiska Allard Pierson-museet i Amsterdam. Guldföremålen som ska ha tillhört de forntida skyterna hade lånats ut av fyra museer på Krim och ett i Kiev. Under utställningstiden annekterades Krim av Ryssland vilket gjorde det oklart vem man egentligen skulle lämna tillbaka föremålen till. En rättslig tvist tog vid.

Redan 2016 bestämde en lokal domstol i Amsterdam att Ukraina skulle få dem. Vägledande var en UNESCO-konvention från 1970 om förebyggande av stöld av konstskatter. Enligt denna tillhör kulturarvet suveräna stater. Beslutet överklagades men i går gick alltså den högre domstolen på samma linje.

– Apellationsdomstolen i Amsterdam har beslutat att Allard Pierson-museet ska överlämna det skytiska guldet till den ukrainska staten, citeras domarkollegiets ordförande Paulina Hofmeyer-Rutten av BBC:s ryska redaktion. Även om museiföremålen har sitt ursprung på Krim och denna mån kan anses vara en del av Krims kulturarv, så är de också en del av av kulturarvet i Ukraina som har funnits som en självständig stat sedan 1991.

Beslutet kan överklagas till landets högsta domstol, påpekar en advokat som företräder museerna på Krim. Ändå hälsas det av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som en seger.

”En länge väntad seger för Ukraina i domstolen i Amsterdam!” twittrade han i går. ”’Det skytiska guldet’ återvänder till Ukraina. Tacksam mot domstolen för ett rättvist beslut och mot justitie-, utrikes- och kulturministerierna för resultatet. Vi återbördar alltid det som är vårt. Först återbördar vi det skytiska guldet, och sedan även Krim!”

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba uttryckte sig på liknande vis och tillade att ”fejk, manipulation och försök att vilseleda domstolen” från Rysslands sida hade misslyckats. ”Liksom vi återbördat det skytiska guldet kommer vi att återbörda vår människor och våra ockuperade territorier”, skrev Kuleba.