Splittrat partilandskap inför lokalval

Många av rösterna i lokalvalet 25 oktober kan bli bortkastade – genom att tillfalla partier som är för små för att få plats i församlingarna. Det visar en opinionsmätning från institutet Rejting.

Regionala och lokala fullmäktige över hela landet ska väljas, liksom borgmästare och kommunalråd i direktval.

I valen till församlingarna tänker 15,5 procent rösta för president Volodomyr Zelenskyjs parti Folkets tjänare; 11,4 procent för Europeisk solidaritet; lika många för Oppositionsplattformen För livet; 8,3 procent för Julia Tymosjenkos parti Fäderneslandet; och 6,2 procent för partiet För framtiden. Detta bland de väljare som redan har bestämt sig för att rösta.

Dessa fem partier – som alla är representerade i dagens parlament –har därmed sammanlagt bara drygt hälften av väljarsympatierna.

Populistiska Oleh Ljasjkos Radikala parti får i mätningen 4,9 procent; boxaren och Kievborgmästaren Vitalyj Klitjkos parti UDAR (”slaget”) får 3,1 procent, liksom partiet Vår hembygd; högernationalistiska Frihet får 3 procent; den utlandsbaserade libertarianske bloggaren Anatolij Sjarijs parti får 2,5 procent; partiet Styrka och ära får 2 procent; partierna Förslaget och Rösten får 1,8 procent var; partiet Paltjevskijs seger (efter ledaren Andrij Paltjevskyj som vill bli borgmästare i Kiev) får 1,7 procent. Ytterligare ett antal småpartier får sammanlagt 23,4 procent.

Närmare hälften av rösterna riskerar därmed att bli bortkastade, såtillvida att partiera får för få röster för att erövra några platser i församlingarna.

De flesta svarande är dock försiktigt positiva till valen som sådana. 56 procent säger att de tänker delta, 20 procent att deras deltagande står och väger, och ytterligare 8 procent att de kanske kommer att delta. Bara 15 procent säger att de förmodligen inte kommer att delta.

De flesta litar också på valnämnderna: 74 procent litar på de lokala valnämnderna och 61 procent på landets Centrala valkommission. Misstro uttrycks av 21 respektive 35 procent. En tredjedel tror också att valen kommer att leda till lokala förbättringar. Hälften tror inte att de gör någon skillnad men bara 7 procent tror att de leder till försämring.