Spretiga diskvalificeringar i lokalval

De flesta partier i Ukraina nekas någonstans att få ställa upp i lokalvalen 25 oktober. Många hävdar att diskvalificeringarna är orättvisa och politiskt motiverade.

Val till församlingarna kommer att hållas genom partilistor medan borgmästare utses i personval.

I huvudstaden Kiev nekas bara ett parti – det relativt okända Demokratiska stridsyxan – helt att få ställa upp i valet. Officiellt är skälet att man gjort en inbetalning från fel bankkonto. I detta val måste kandidater i borgmästarvalen betala en deposition som skiljer sig åt beroende på hur stor ort de kandiderar på – från motsvarande sextusen kronor i hundratuseninvånarstaden Uzjhorod till hundrafyrtiotusen kronor i Kiev.

En partiföreträdare menar att beslutet är felaktigt och att man tänker överklaga det i domstol. På andra håll har man inte haft problem med att registrera sig i valet, säger han.

Även regeringspartiet Folkets tjänare har dock fått åtta av sina kandidater i Kiev diskvalificerade, för att de inte inkommit med komplett dokumentation. Den sittande borgmästaren i den lilla staden Kosiatyn, som också representerar Folkets tjänare, nekas också att få ställa upp – eftersom han samtidigt är med i Julia Tymosjenkos parti Fäderneslandet. Han säger att han ansökte om att gå ur detta parti redan i somras och att medlemskapet är en påhittad förevändning för att bli av med honom.

Även i det lilla Stolbuniv har Folkets tjänare (liksom partiet Vår hembygd) diskvalificerats för att man har för få kvinnor på sin lista.

40 procent av platserna på partiernas listor måste upptas av kvinnor. De får inte placeras i slutet av listan, utan av varje fem kandidater måste två vara kvinnor.

I staden Uman såg skandalartade turer ut att stoppa den sittande borgmästaren Oleksandr Tsebrij från att ställa upp till omval. Han nekades med hänvisning till bristande dokumentation, samtidigt som två okända personer som bytt till hans namn registrerades som kandidater. Efter protester får han nu ändå ställa upp. Han skyller historien på en av de Folkets tjänare-ledamöter i parlamentet som nyligen har börjat stödja oligarken Ihor Kolomojskijs nya partiskapelse För framtiden.

På andra håll nekas bland andra de hyfsat populära Europeisk solidaritet och Fäderneslandet, liksom Frihet, och det mer perifera Rösten, att få ställa upp med hänvisning till brister i inlämnad dokumenation. Några av dem protesterar och menar att valnämnerna avsiktlig slarvat bort dokumenten, struntat i rättelser de gjort eller helt enkelt har fel.