Ukrainare inte nöjda med nutidshistorien

Det råder en svag övervikt av negativa känslor gentemot de trettio åren av ukrainsk självständighet, konstaterar en opinionsundersökning inför årsdagen 24 augusti. En annan undersökning tyder dock på att något fler ser sig som européer än som sovjetmänniskor.

29 procent anser att mer negativt har hänt under de tre decennierna, medan 18 procent tvärtom anser att mer positivt har hänt. 46 procent tycker att det väger jämt. Detta enligt en undersökning från Razumkovcentret.

De viktigaste problem som respondenterna ser är korruption (38,5 procent) och krig (18 procent). Detta spontant utan givna svarsalternativ. Andra svar som kom fram var myndigheternas inkompetens (5,9 procent), oligarker (5,7 procent), och ukrainarna själva (4,8 procent).

Positiva saker var enligt respondenterna jämställdhet mellan kvinnor och män, säkrandet av yttrandefrihet, formerandet av en ukrainsk nation, nationella minoriteters rättigheter, samt utvecklandet av demokrati, civilsamhälle och försvarsförmåga.

Även om pessimismen alltså överväger något, så tror 69 procent att problemen kan övervinnas – åtminstone på sikt. En femtedel tror inte det. Optimismen är större hos yngre personer.

En annan undersökning från opinionsbyrån Rejting visar att 26 procent identifierar sig som européer och 21 procent som sovjetmänniskor. 75 procent känner sig dock som ukrainska medborgare – medan 11 procent inte gör det.

Även den europeiska identifieringen är vanligare bland yngre personer, liksom bland de som bor i landets västra delar eller i Kiev. Medborgarkänslan är större hos människor som reser mycket inom landet.