Ungerskt fullmäktige provocerar

Den nyvalda fullmäktigeförsamlingen i det lilla Siurte väcker ont blod genom att efter ha svurits in sjunga grannlandet Ungerns nationalsång. Ungern anklagas också för att ha försökt blanda sig i lokalvalen i regionen.

Tolv av de 22 nyvalda ledamöterna representerar Partiet för ungrare i Ukraina. Bland de övriga ledamöterna är fem partilösa medan tre representerar partiet För framtiden och två president Zelenskyjs parti Folkets tjänare. Vilka som sjöng den ungerska nationalsången framgår inte. Men i den video som cirkulerar tycks hela den lilla församlingen stämma in mangrant i sjungandet.

Enligt en nitton år gammal folkräkning bor 156 tusen etniska ungrare i Ukraina, huvudsakligen i Transkarpatien där de utgör drygt tolv procent av befolkningen. Mångar har också dubbelt medborgarskap.

Transkarpatien ingick fram till första världskriget i Österrike-Ungern och därefter i Tjeckoslovakien. Vid andra världskrigets slut annekterades det av Sovjetunionen och införlivades i dess ukrainska delrepublik.

Ungern var det första land som erkände Ukrainas nyvunna självständighet 1991 och länderna avtalade då om särskilda minoritetsrättigheter för ungrarna där. På senare år har ny lagstiftning om ukrainska språkets dominans i skolorna dock väckt oro bland ungrarna.

Efter lokalvalen 25 oktober förbjöds två höga ungerska statstjänstemän, däribland preminärministerns statssekreterare, att resa in i Ukraina. Detta som en reaktion på ungersk agitation inför valen i Transkarpatien.

Bland annat uppmanade Ungerns utrikesminister på valdagen öppet ungrarna att rösta på Partiet för ungrare i Ukraina. En annan statssekreterare, för nationalitetsfrågor, hade en vecka tidigare under ett besök i Ukraina också agiterat för partiet.

Ukraina har klagat hos OSSE över den ungerska inblandningen i valet.