Uppmaning till skärpning mot korruption

EU kan avbryta sitt stöd till Ukraina och stänga gränsen för politiker och oligarker, varnar tre ledamöter i EU-parlamentet i ett brev. Detta om inte Ukraina får ordning på sitt arbete mot korruption.

Brevet är undertecknat av två tyska ledamöter, Viola von Cramon från De gröna och Michael Gahler från kristdemokratiska CDU, samt en litauisk, Rasa Juknevičienė från kristdemokratiska Fosterlandsförbundet. Det har föregåtts av ömsesidiga uttalanden i media där det ukrainska regeringspartiet Folkets tjänares gruppledare i parlamentet, Davyd Arachamija, tidigare avfärdat varningarna.

Detta inträffade 17 september, direkt efter tillsättandet av den kommission som ska rekrytera en ny nationell antikorruptionsåklagare i Ukraina.

Kommissionen godkändes först sedan ledamöter från den nybildade fraktionen För framtiden hade släppts in i den. Bakom För framtiden anses oligarken Ihor Kolomojskij stå. Kolomojskij tros också ha köpt ett antal av regeringspartiet Folkets tjänares egna ledamöter i parlamentet.

I brevet upprepar nu europaparlamentarikerna sin varning och citerar ur en rapport från EU-kommissionen från i år. Där står att Ukraina bör ”säkra oberoendet, effektiviteten och hållbarheten i sitt institutionella ramverk mot korruption och undvika politisering av de rättsvårdande myndigheternas arbete”. Särskilt gäller detta farhågorna kring oberoendet ocn integriteten hos den särskilde åklagarmyndigheten mot korruption, och ”en trovärdig tillsättningsprocedur” för dess näste chef.

Europaparlamentarikerna skriver att Folkets tjänare förutom ”dussintals dåliga äpplen” även företräds av hederliga parlamentsledamöter – som sätter landets nationella intressen och europeiska framtid i första rummet – men att dessa tyvärr är i minoritet. Om inte utvecklingen vänds riskerar Ukraina på kort sikt att gå miste om nästa utbetalning på 1,2 miljarder euro.

Den visumfrihet som införts mellan Ukraina och Schengenländerna kan också komma att inskränkas – men bara för de korrupta politiker och oligarker som missbrukar den, skriver parlamentarikerna.

Brevskrivarna nämner också flera andra aktuella korruptionsskandaler i Ukraina och påminner om att EU sedan 2014 investerat över 15 miljarder euro i landets framtid.