Zelenskyj vill sparka domstol

Ukrainas president vill ogiltigförklara Konstitutionsdomstolens beslut om korruptionslagarna – och avskeda domarna. Huruvida detta är lagligt eller inte är oklart.

Konstitutionsdomstolens beslut att ogiltigklara landets lagstiftning om korruption, och dessutom strafflagens paragraf 366.1 om falskdeklaration, ska i sin tur ogiltigförklaras genom en ny skyndsamt införd lag. Dessutom ska domarna sparkas. Det vill president Volodymyr Zelenskyj som nu har lagt fram ett sådant lagförslag inför ett utskott i det ukrainska parlamentet.

Som iöst.nu i går rapporterade menar landets myndighet för utredande av korruptionsfall, NAZK, att Konstitutionsdomstolens beslut kastar Ukraina tillbaka till 1991 då det inte fanns någon lagstiftning mot korruption överhuvudtaget. Det blir också omöjligt för NAZK att utföra sitt arbete, hävdar man. Bland annat kommer man inte att kunna godkänna de nyvalda lokala och regionala församlingarnas val av ordföranden – något som är obligatoriskt – eftersom man inte längre har möjlighet att kontrollera deras deklarationer.

Dessutom, säger myndighetens chef Oleksandr Novikov, måste utredningarna av ett hundratal fall av falsk deklaration läggas ned – däribland ett tjugotal åtal som nu behandlas i domstol. Till dessa hör anklagelser mot Odessas borgmästare Hennadij Truchanov, som efter förra helgens lokalval ser ut att återväljas i en kommande andra valomgång.

Svårigheter eller ovilja att bekämpa korruption är ett av de besvärligaste momenten i Ukrainas närmande till EU, och riskerar på sikt att underminera stödet för landets utveckling och självständighet från ryskt inflytande.

Zelenskyjs parti har på sistone visat undfallenhet gentemot ett av de oligarkstödda partier som initierade de senaste turerna i konstitutionsdomstolen.

Presidentens senaste kraftaktion är därför begriplig, men riskerar möjligen att i stället bryta mot landets konstitution. Hromadske.ua konstaterar att domare i Konstitutionsdomstolen får befrias från sina uppdrag bara under vissa fastställda omständigheter, som kanske inte föreligger i det här fallet.